ธรรมนัส สั่งด่วน! ให้ ส.ป.ก. ประสาน กรมที่ดิน ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ ที่ดินปากช่อง

ธรรมนัส สั่ง ส.ป.ก. ประสาน กรมที่ดิน ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินปากช่อง หลังพบ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

จากกรณีข้อพิพาทปม ส.ป.ก.โคราช กับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ล่าสุด (18 มี.ค. 67) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า จากที่ นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบ และพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตามแผนที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวร ป่าเขาใหญ่ พบว่า…

มีผู้ครอบครองที่ดินจำนวนหลายราย และหลายแปลง ได้แสดงหลักฐานว่า มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าว ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

ร.อ.ธรรมนัส จึงมีคำสั่งให้ ส.ป.ก. ไปเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจน เกี่ยวกับการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณดังกล่าว โดย ส.ป.ก. ได้ประสานไปยังกรมที่ดิน พิจารณาดำเนินการตรวจสอบว่าการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว กรมที่ดินได้ออกโดยอาศัยหลักฐานหรือตามมาตราใดแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อ ส.ป.ก. จะได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของ ส.ป.ก. ต่อไป


คลิปอีจันแนะนำ

ชัยวัฒน์ vs ธรรมนัส ซัด ส.ป.ก. นี้มาแต่ใด?