ค่าฝุ่นพิษเมืองกรุงยังน่าห่วง แม้ฝุ่นลดลงจากเดิม

ค่าฝุ่นพิษ PM 2.5 ยังปกคลุมขมุกขมัวไปทั่วกรุงเทพฯ -ปริมณฑล แม้ค่าฝุ่นลด แต่ 39 พื้นที่ยังกระทบสุขภาพ
ค่าฝุ่นพิษเมืองกรุงยังน่าห่วง แม้ฝุ่นลดลงจากเดิม

วันนี้ (4 ก.พ. 63) เวลา 7.00 น. กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 37 – 76 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่เทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน

ภาพจากอีจัน
โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี (พื้นที่สีเขียว) 1 พื้นที่คือ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ วัดได้ 37 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) พื้นที่ที่มีสภาพอากาศปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) 17 พื้นที่ และพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 39 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างเร่งด่วน ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์
แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co