สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุมพัดปกคลุม บริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ จึงมี ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น

สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุมพัดปกคลุม บริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ จึงมี ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติสรุป สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุมพัดปกคลุม บริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ จึงมี ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. สรุปสถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันนี้ (18 มกราคม 2564) ลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นมรสุมพัดปกคลุม บริเวณอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น
ขณะที่แม่น้ำสายหลัก ส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำน้อยถึงน้ำมาก แนวโน้มลดลง ยกเว้นภาคใต้น้ำปกติถึงมาก มีแนวโน้มลดลง
ปริมาณน้ำใช้การ จากแหล่งน้ำทุกขนาด 24,652 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 42 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 18,571 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 มีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 13 แห่ง
ขณะที่ค่าความเค็ม แม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง ค่าความเค็ม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน


นอกจากนี้ กอนช. ยังได้ติดตามการจัดสรรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ตามมาตรการการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2563/64 โดยพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 36 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งหมด 18,571 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุเก็บกัก ปัจจุบันจัดสรรน้ำแล้ว 4,116 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35 ของแผน
ทั้งนี้ กอนช. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุน และเป็นไปตามมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง 2563/64 โดยควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย รวมถึงเน้นย้ำให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

ภาพจาก : กอนช.
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co