กรมอนามัย แนะรถพุ่มพวง ปฏิบัติ 9 ข้อ ป้องกันโควิด-19

กรมอนามัย แนะรถพุ่มพวง ปฏิบัติตามกฎ 9 ข้อ สร้างความมั่นใจผู้ซื้อ-ป้องกันโควิด-19
กรมอนามัย แนะรถพุ่มพวง ปฏิบัติ 9 ข้อ ป้องกันโควิด-19

30 มีนาคม 2563 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ประกอบการตลาดสดเคลื่อนที่ รถเร่ หรือรถพุ่มพวง ต้องทำความสะอาดทุกวัน ปฏิบัติตาม 9 ข้อคำแนะนำ พร้อมย้ำจัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกที่นำยานพาหนะมารับซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ จากตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ไปจำหน่ายในชุมชนและหมู่บ้าน ในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ หรือที่เรียกกันว่า “รถเร่หรือรถพุ่มพวง” นั้น พบว่า ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่จำหน่ายมักเป็นประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป เป็นต้น โดยในแต่ละวันจะมีรถเร่ประมาณ 500 คัน ที่ต้องมารับสินค้าที่ตลาดไทเพื่อนำไปจำหน่าย ทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวด้วยว่า ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำแนะนำ 9 ข้อ ดังนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จับจ่ายสินค้าจากรถเร่

1.พาหนะ/รถเร่ สะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
2.อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทอาหาร ไม่ปะปนกัน
3.เนื้อสัตว์สด อาหารทะเล ต้องสะอาด จัดเก็บ แยกภาชนะ มีการปกปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส
4.อาหารปรุงสำเร็จ บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร มีการปกปิด ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย  
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
5.ผลไม้ตัดแต่ง ล้าง จัดเก็บแยกตามประเภทผลไม้ มีการปกปิดใช้น้ำแข็งสะอาด
6.ภาชนะ/อุปกรณ์ แยกใช้ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผักและผลไม้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน
7.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือหยิบจับอาหารพร้อมบริโภค
ภาพจากอีจัน

8.ผู้ซื้อและผู้ขาย กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่พูดคุย  ไอ จาม ระหว่างเลือกซื้ออาหาร

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

9.หากมีอาการไอ จาม คล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co