สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุม พัดปกคลุม อ่าวไทย และ ภาคใต้

สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุม พัดปกคลุม อ่าวไทย และ ภาคใต้

สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อ่าวไทย และ ภาคใต้ ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ อ่าวไทย ตอนบนมี คลื่นสูง
ภาพจากอีจัน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันนี้ (3 มกราคม 2564) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อ่าวไทย และ ภาคใต้ ยังคงมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณ อ่าวไทย ตอนบนมีคลื่นสูง 

ส่วนสถานการณ์น้ำ แม่น้ำสายหลัก ส่วนใหญ่น้ำน้อยถึงน้ำมาก มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นภาคใต้น้ำปกติถึงมาก มีแนวโน้มทรงตัว
ปริมาณน้ำใช้การ แหล่งน้ำทุกขนาด 25,892 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อย 45 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 19,599 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 มีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 12 แห่ง
ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แม่น้ำท่าจีนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
นอกจากนี้ กอนช. ยังได้ติดตามการบริหารจัดการฤดูแล้งปี 2563/64 และสถานการณ์น้ำ พบว่าในหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ดังนี้
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 36 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งหมด 19,494 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 ปัจจุบันจัดสรรน้ำแล้ว 3,127 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27 ของแผน
4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งหมด 5,133 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28 ปัจจุบันจัดสรรน้ำแล้ว 1,276 ล้าน ลบ.ม. หรือ คิดเป็นร้อยละ 36 ของแผน
2 เขื่อนหลักลุ่มน้ำแม่กลอง (เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งหมด 4,572 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 ปัจจุบันจัดสรรน้ำแล้ว 793 ล้าน ลบ.ม. หรือ คิดเป็นร้อยละ 26 ของแผน
ทั้งนี้ กอนช. เน้นย้ำทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุน และเป็นไปตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง 2563/64 โดยควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย รวมถึงเน้นย้ำให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co