กาญจนบุรี ปิดด่านชายแดน – ช่องทางธรรมชาติ 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 64 สกัด โควิด

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศ ปิดด่านชายแดน – ช่องทางธรรมชาติ 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 64 ป้องกัน โควิด
กาญจนบุรี ปิดด่านชายแดน – ช่องทางธรรมชาติ 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 64 สกัด โควิด

19 ม.ค. 2564 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบุรี ออกคำสั่ง ปิดด่านชายแดน – ช่องทางธรรมชาติ โดยระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี และช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ (เพิ่มเติม) หลังจากสถานการณ์ โควิด ยังคงพบ ผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภาพจากอีจัน
โดยการแพร่ระบาดดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะระบาดไปยัง ผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน
ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวมีประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด โควิด ในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีคำสั่งระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และช่องทาง ผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2564 จนถึงวันที่ 3 ก.พ. 2564
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co