วิจัยพบเคยติดโควิด-19 ไม่เกิน 6 เดือน ลดเสี่ยงติด JN.1 ได้ 80%

นพ.ธีระ เผย วิจัยพบเคยติดโควิด-19 ไม่เกิน 6 เดือน ลดเสี่ยงติดโควิดสายพันธุ์ JN.1 ได้ 80%

อัปเดตข้อมูลความรู้เรื่องโควิด-19 กันค่ะ

วันนี้ (27 ก.พ.67) รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก อัปเดตความรู้โควิด-19 ว่า…

1. โอกาสติดเชื้อซ้ำในคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

ทีมงานจากประเทศกาตาร์ เผยแพร่ผลการศึกษาใน medRxiv เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 พบว่า ในยุคที่ JN.1 กำลังระบาดอยู่นี้ กลุ่มคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ JN.1 ได้ราว 80% หากเคยติดเชื้อมาก่อนหน้านั้นไม่เกิน 6 เดือน

แต่หลัง 6 เดือนไปแล้ว การติดเชื้อมาก่อนอาจไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดซ้ำแล้ว

2. การได้รับวัคซีนครบและได้รับเข็มกระตุ้น จะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด หากเกิดติดเชื้อโควิด-19

ทีมงานจากประเทศฮ่องกง เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสาร Nature Communications เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024

โดยศึกษาในประชากรเกือบ 1.2 ล้านคน พบว่า กลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น หากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่ครบอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้กลุ่มที่ไม่ได้วัคซีน หรือได้ไม่ครบนั้น จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นไปได้นานถึงหนึ่งปีหลังจากติดเชื้อโควิด-19

3. วัคซีนชนิด monovalent XBB.1.5 ที่ใช้กันทั่วโลก (ต่างประเทศ) นั้นมีความปลอดภัยในคนสูงอายุ

ทีมงานจากประเทศเดนมาร์ก เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์ระดับสากล JAMA เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024

โดยทำการศึกษาในประชากรกว่า 1 ล้านคน ประเมินเปรียบเทียบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 28 ชนิดว่ามีความเสี่ยงแตกต่างกันหรือไม่ ระหว่างกลุ่มที่ได้และไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

พบว่า การใช้วัคซีนชนิด monovalent XBB.1.5 เพื่อเป็นเข็มกระตุ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุนั้นมีความปลอดภัย โดยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่ทำการประเมิน

ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ

พึงระลึกเสมอว่า การติดเชื้อแต่ละครั้ง เสี่ยงต่อการป่วย รุนแรง ตาย และ Long COVID อีกด้วย


คลิปอีจันแนะนำ

ลูกพิการ เยี่ยมแม่ติดเตียง มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส