ระวัง! 4 โรคภัยจ่อรุมเร้าช่วงฤดูหนาว

ฤดูหนาวมาเยือนแล้ว เตือน 4 โรคที่มาพร้อมอากาศเย็น และวิธีการดูแล
ระวัง! 4 โรคภัยจ่อรุมเร้าช่วงฤดูหนาว

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.66 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ

วันนี้ อีจัน แข็งแรง กระซิบเตือนผู้อ่านทุกท่านเบาๆ เกี่ยวกับโรคภัยที่มักระบาดในช่วงฤดูหนาวนะคะ เมื่อรู้แล้วจะได้ป้องกันเพื่อลดโอกาสในการไม่สบาย

ข้อมูลของกรมควบคุมโรค ระบุว่า โรคที่มักพบช่วงฤดูหนาว ได้แก่

1.โรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่, โรคปอดอักเสบ

2.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง

3.โรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆ ในฤดูหนาว ได้แก่ โรคหัด

เพื่อให้หน้าหนาวนี้ไกลโรค มาดูวิธีป้อกันและดูแลตัวเองกันค่ะ

ห่างไกลโรคไข้หวัด, โรคปอดอักเสบ

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย เช่น จาน ช้อนส้อม แก้วน้ า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ

2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ

3. ในขณะที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน

4. หมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการกินอาหารที่มีประโยชน์

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ผักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่นและไม่ใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้น

5. เมื่อเริ่มมีอาการไข้หวัดใหญ่ ควรนอนพักผ่อนมาก ๆ และดื่มน้ำบ่อยๆ

6. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี

ห่างไกลโรคหัด

1. เมื่อสงสัยว่าเป็นโรคหัด ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้องการ

2. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ เช็ดตัวลดไข้ในช่วงที่มีไข้สูง และให้อาหารอ่อนที่มีประโยชน์

3. แยกผู้ป่วยออกจากเด็กอื่นๆ จนถึงระยะ 4 – 5 วัน หลังผื่นขึ้น

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ

5. ระวังโรคแทรกซ้อนต่างๆ เพราะระยะที่เป็น เด็กจะมีความต้านทานโรคบางอย่างลดลง โดยเฉพาะวัณโรค ดังนั้นจึงต้องระวังการติดเชื้อจากผู้ใหญ่

ห่างไกลโรคอุจจาระร่วง

รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

ฤดูหนาวปีนี้ยาวไปจนถึงเดือน ก.พ.67 ดูแลสุขภาพให้ดีตลอดฤดูหนาวนะคะ

อ้างอิง : http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER022/GENERAL/DATA0003/00003116.PDF

https://ddc.moph.go.th/doe/news.php?news=38460&deptcode=

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co