อีจันพลังมู เปิดตำรา เสริมดวงด้วยเลข ตามราศี กับ เลขต่อท้ายไลน์ สุดปัง

มูกันให้สุด! อีจันพลังมู เปิดตำรา DRนนท์คนทันดวง กับวิธี เสริมดวงด้วยเลข ด้วย เลขต่อท้ายไลน์ สุดปัง ใครควรใช้เลขไหน รวมมาให้แล้ว

ราศีเมษ

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 3

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 2, 5, 6, 8, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 4, 7, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 36, 63; คู่สมพล 35, 53; คู่ธาตุ 38, 83 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 3569, 5369, 5639, 6389, 3516, 1536, 3619, 5289, 3639)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู 31, 13, 18, 81 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 3185, 5813, 5183, 3289, 2389)

ราศีพฤษภ

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 6

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 2, 3, 4, 7, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 5, 8, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 36, 63; คู่สมพล 61, 16; คู่ธาตุ 64, 46 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 1639, 1649, 6394, 6392, 3692, 3694, 6479)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู 67, 76 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 1679, 1769, 6279, 9276, 6342, 2346)

ราศีเมถุน

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 4

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 2, 6, 7, 8, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 3, 5, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 42, 24; คู่สมพล 47, 74; คู่ธาตุ 64, 46 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 4789, 4978, 4289, 4982, 4169, 1429, 6429, 4269)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู 67, 76, 18, 81, 27, 72 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 4679, 4769, 4189, 4819, 4279, 4729)

ราศีกรกฎ

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 2

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 3, 5, 6, 8, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 4, 7, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่สมพล 28, 82; คู่ธาตุ 25, 52 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 2659, 2965, 2635, 2563, 2516, 2615, 6289)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู (ไม่มีอย่างชัดเจน) (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 6139, 1369, 5869, 1239, 2689, 3819)

ราศีสิงห์

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 1

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 2, 3, 4, 5, 7, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 6, 8, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 15, 51 คู่ธาตุ 17, 71 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 1549, 5149, 1479, 1749, 1539, 2415, 2451)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู 13, 31, 27, 72 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 1379, 3719, 1739, 1279, 1729, 7219, 5719, 1579)

ราศีกันย์

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 4

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 2, 6, 7, 8, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 3, 5, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 42, 24 คู่สมพล 47, 74 คู่ธาตุ 46, 64 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 4289, 6289, 4789, 2419, 1429, 4269, 6429)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู 48, 84 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 4829, 4189, 2849, 1849, 4167, 4867)

ราศีตุลย์

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 6

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 1, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 63, 36 คู่ธาตุ 46, 64 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 3659, 6359, 2659, 4639, 6429, 6479, 7469, 6478)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู 67, 76, 68, 86 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 1679, 1769, 2679, 9276, 6842, 6248)

ราศีพิจิก

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 3

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 2, 5, 7, 8, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 4, 6, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่สมพล 35, 53 คู่ธาตุ 38, 83 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 3519, 1539, 2839, 3829, 3879, 3987, 3597)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู 13, 31, 37, 73 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 1329, 2319, 3789, 7389)

ราศีธนู

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 5

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 2, 3, 6, 8, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 4, 7, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 51, 15 คู่สมพล 35, 53 คู่ธาตุ 52, 25 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 3519, 1539, 5269, 2569, 5289, 5639, 5619)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู (ไม่มีอย่างชัดเจน) (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 5819, 8159, 8659, 6819, 518

ราศีมังกร

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 7

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 2, 3, 6, 8, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 4, 5, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 78, 87 คู่ธาตุ 71, 17 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 7829, 2879, 7169, 6179, 7839)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู 72, 27, 73, 37, 76, 67 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 7239, 2739, 7319, 3729, 7689, 6729)

ราศีกุมภ์

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 7 หรือ 8

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 2, 4, 6, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 3, 5, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 78, 87 คู่ธาตุ 71, 17 คู่สมพล 82, 28, 47, 74 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 7149, 1479, 7429, 2479, 7469, 7829, 4789, 1789, 2879)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู 72, 27, 76, 67, 84, 48 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 7249, 2769, 6789, 7689, 7289, 2789)

ราศีมีน

เลขที่ต้องมี เพื่อรากฐานชีวิตมั่นคง (นำพาปัง) – 5

เลขที่เอามาเสริม (ช่วยให้ปัง) – 1, 2, 3, 6, 8, 9

เลขที่ไม่ควรใช้ (ไม่ปัง) – 4, 7, 0

แนะนำ เลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงบวก) – คู่มิตร 51, 15 คู่ธาตุ 52 25 คู่สมพล 53, 35 (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 5169, 1539, 1529, 6359, 3569, 5289, 5389)

หลีกเลี่ยงเลขคู่เหล่านี้ (ส่งผลเชิงลบ) – คู่ศัตรู (ไม่มีศัตรูที่ชัดเจน) (ตัวอย่างเลข 4 ตัว ที่ไม่ควรใช้ตามหลังชื่อไลน์ เช่น 5869, 5189, 8159, 2589, 1685, 1815)

คลิปอีจันแนะนำ
นาที เรือสมูธซี 22 ระเบิด