วันวสันตวิษุวัต จุดธูป 8 ดอก กลางแจ้ง ขอขมากรรม ถอนคำสาปแช่ง

เปิดคาถาขอขมากรรม 21 มีนาคม 2566 วันวสันตวิษุวัต จุดธูป 8 ดอก กลางแจ้ง ขอขมากรรม ถอนคำสาปแช่ง เปิดโชค รับทรัพย์ กับ อ.สุทธิธรรม พากเพียร
วันวสันตวิษุวัต จุดธูป 8 ดอก กลางแจ้ง ขอขมากรรม ถอนคำสาปแช่ง

วันนี้มีฤกษ์ดี ขอขมากรรม เปิดโชครับทรัพย์ ถอนคำสาปแช่ง ในวัน วสันตวิษุวัต หรือ วันราตรีเสมอภาค เป็นวันที่ เวลากลางคืนเท่ากับ กลางวัน เป็นช่วงเวลาที่ ห้วงมิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน

โดยอาจารย์ สุทธิธรรม พากเพียร โพสต์ผ่านเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ช่วงเวลาที่ดีหรือ ฤกษดีเกี่ยวกับการถอนคำสาปแช่ง ขออมากรรม ว่า

ใส่หวยก็เฉียด เก็บเงินไม่อยู่ งานที่จะได้ก็ไม่ได้ โชคที่จะมาก็ไม่มา เงินใกล้แค่เอื้อมก็คว้าไม่สำเร็จ พูดอะไรก็เป็นประเด็น ทำอะไรก็ซวย ชีวิต ติดๆขัดๆ ให้ แก้ดวงด้วยตนเองแบบนี้นะครับ(เคยทำแล้วสามารถทำอีกได้ตลอด)

วิธี ขอขมากรรม ถอนคำบนบานศาลกล่าว คำสาบาน คำสัญญา ถอนคำสาปแช่ง

จุดธูป 8 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้

ว่านะโม 3 จบ

อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า....ชื่อ-นามสกุล....ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา

ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี

ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ" 3 จบ

อธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนา แล้ว

ปักธูปลงในกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้หรือ ดินบริเวณนั้น

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นวัน วสันตวิษุวัต หรือ วันราตรีเสมอภาค เป็นวันที่ เวลากลางคืนเท่ากับ กลางวัน เป็นช่วงเวลาที่ ห้วงมิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน

ทางอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

ท่านได้คำนวณ มงคลฤกษ์ อันเป็นมหัทธโณแห่งฤกษ์ อันเป็นฤกษ์เศรษฐีมหาเศรษฐี เพื่อกล่าวคำอธิษฐานขอขมากรรม และถอดถอนคำบนบาน ฯ และขอพรจากเทพเจ้า

ในเวลา มงคลที่เหล่าเทพยุดา พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชาตา จะมาอนุโมทนารับรู้รับทราบเนื่องจากเป็นเวลาที่มิติต่าง ๆ เชื่อมต่อกันในเวลา 06.22 น. ถึงเวลา 18.29 น. หากทำในห้วงเวลานี้จะเป็นมงคลและจะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตั้งตารอชม! 21 มีนาคม 66 วันวสันตวิษุวัต กลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากัน
วันวสันตวิษุวัต จุดธูป 8 ดอก กลางแจ้ง ขอขมากรรม ถอนคำสาปแช่ง
คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co