ยอดโควิดวันนี้ พุ่งเหยียบ 745 ราย เซ่นโควิด 1 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 745 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป้นชายไทยอายุ 56 ปี มีประวัติเสี่ยงไป จ.สมุทรปราการ
ยอดโควิดวันนี้ พุ่งเหยียบ 745 ราย เซ่นโควิด 1 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 4 ม.ค.64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 745 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 15 ราย หายป่วยสะสม 4,352 ราย ดันยอดผู้ติดเชื้อสะสมไปที่ 8,439 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

ภาพจากอีจันผู้ป่วยทั้ง 745 รายนั้น แบ่งเป็น
1.ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ
-มีประวัติเสี่ยง หรือไปสถานที่อื่น มีอาชีพเสี่ยง 60 ราย
-อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 92 ราย
2.การค้นหาเชิงรุกในชุมชน (แรงงานต่างด้าว) 577 ราย
3.ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co