AD

ห้วยขาแข้ง เผยภาพเสือโคร่ง ลากซากวัวแดงให้ลูกกิน

เผยภาพ "เอื้อง" แม่เสือโคร่ง ล่าวัวแดงเป็นเหยื่อ ความสมบูรณ์แห่งผืนป่าห้วยขาแข้ง
ห้วยขาแข้ง เผยภาพเสือโคร่ง ลากซากวัวแดงให้ลูกกิน
AD

8 ตุลาคม 2562 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เผยข้อมูลกรณีวัวแดงถูกเสือโคร่ง ล่า ในบริเวณป่ารอผนวกเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ว่า จากการติดตั้งกล้องดักถ่าย ของทีมนักวิจัยเสือโคร่งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พบว่าเสือโคร่งตัวที่ล่าวัวแดง เป็นเสือโคร่งเพศเมีย มีลูกอายุราว 1 ปี จำนวน 3 ตัว ชื่อ“เอื้อง”

ภาพจากอีจัน

โดยแม่เสือ “เอื้อง” นั้น เป็นลูกของเสือโคร่งที่ชื่อ "บุบผา" ทีมนักวิจัยเคยใส่ปลอกคอ แม่เสือ “เอื้อง” ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555

ภาพจากอีจัน

จากข้อมูลการติดตาม ทำให้ทราบว่า เสือเอื้อง มีพื้นที่หากินอยู่ในบริเวณใกล้ๆ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จนถึงหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก ครอบคลุมพื้นที่ ราว 70 ตร.กม.

ภาพจากอีจัน

เสือเอื้อง เคยออกลูกแล้วอย่างน้อย 3 คอก การพบเห็นครั้งนี้ทำให้ทราบว่า มันสามารถให้กำเนิดลูกและเลี้ยงจนเติบใหญ่ในป่าห้วยขาแข้งได้ ซึ่งเป็นดัชนีแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ที่แม่เสือมีอาหารเพียงพอต่อการเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะการมีอยู่ของสัตว์กีบขนาดใหญ่ เช่น วัวแดง เป็นต้น

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co