ร่วมใจทาสีกำแพงพระราชวังโปตาลา

บูรณะพระราชวังโปตาลาในทิเบต
ร่วมใจทาสีกำแพงพระราชวังโปตาลา

ภาพบรรยากาศคนงานจำนวนมากเตรียมอุปกรณ์ และกำลังทาสีกำแพงพระราชวังโปตาลาระหว่างการบูรณะประจำปี ที่เมืองลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co