ชาวเน็ตเสียงแตก หลังศาล รธน.มีคำวินิจฉัย ฟ้องชู้ไม่ได้แล้ว ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ชาวเน็ตเสียงแตก หลังศาล รธน.มีคำวินิจฉัย ฟ้องชู้ไม่ได้แล้ว! เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ อึ้ง! ทะเบียนสมรสมีไว้ทำไม

วันนี้ (18 มิ.ย.67) ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่มติเอกฉันท์ กฎหมายแพ่งฯ ฟ้องชู้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยจากคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค 2 ที่บัญญัติว่า “สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงตนเองมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้” ซึ่งมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตากฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน วรรค 1 วรรค 2 และวรรค 3 หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค 2 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ รัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรค 1 วรรค 2 วรรค 3 และกำหนดบังคับให้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อพ้น 360 วันนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย หรือหมายความว่า อีก 360 วันจากนี้ ทำให้สามีหรือภรรยา จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย จากบุคคลที่ 3 ซึ่งอ้างว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของตนเองไม่ได้แล้ว

เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายร่างกฎหมายว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข จะมีการแก้กฎหมายไหม เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีศีลธรรมที่ดี

ซึ่งจากนี้ต้องติดตาม 4 กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบ

กลุ่มที่ 1.เป็นชู้อยู่แต่คู่สมรสยังจับไม่ได้

กลุ่มที่ 2.เป็นชู้และคู่สมรสจับได้แล้วและกำละงจะฟ้องฟ้องคดี

กลุ่มที่ 3.คู่สมรสจจับได้และฟ้องแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

กลุ่มที่ 4.มีคำพิพากษาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด


คลิปอีจันแนะนำ

ศึกสะใภ้เกาหลี สะใภ้แพน VS สะใภ้ซอ แฉปมฝังใจ?