พิษฝุ่นเชียงใหม่ อาจารย์ มช. เผยชื่อ 4 อาจารย์ถูกมะเร็งปอดคร่าชีวิต

พิษฝุ่น PM 2.5 อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยรายชื่อ 4 อาจารย์ที่ถูกมะเร็งปอดคร่าชีวิต พร้อมตั้งคำถามเมื่อไหร่จะแก้ปัญหา PM2.5 ต้องรอให้สูญเสียอีกเท่าไร

เรื่องของสภาพอากาศ มลพิษ ควันไฟ และฝุ่น PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัย ใช้ชีวิตในภาคเหนือ และในปัจจุบันดูจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด หากปล่อยไว้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องสุขภาพตามโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากร้ายแรงอาจถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดได้ 

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Faculty of Architecture, Chiang Mai University ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด พร้อมแจ้งกำหนดการ พิธีสวดอภิธรรม ในวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 19.30 น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าวว่า  

รายนามคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เสียชีวิตเพราะมะเร็งปอด  

มีนาคม 2565 .. รองศาสตราจารย์.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

กันยายน 2566 .. รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่านเป็นอดีตคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ..ท่านริเริ่มศึกษาฝุ่นพิษมาตั้งแต่ปี 2550 ที่ยังไม่มีใครรู้จัก PM2.5 ในชื่อโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ทุนวิจัยจาก สกว.  

ธันวาคม 2566 .. นพ.กฤตไท ธนกฤตสมบัติ อาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมษายน 2567 ..  ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ยังต้องรอให้สูญเสียอีกเท่าไร จึงจะแก้ปัญหาการเผาและ PM2.5 ???? 

อีจัน ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วยครับ   

ทั้งนี้ แม้จะมีการรณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์ให้งดการเผาทุกชนิด หรือแม้แต่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น แต่ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ก็ยังคงไม่หมดไป และดูจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อีจันขอให้ลูกเพจทุกคนดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรืองดเว้นกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดเพื่อความปลอดภัย