บุกอาณาจักร “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์” ดินแดนแห่งความสมดุล

คุณตันผุด “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์” รวมนวัตกรรมที่มาพร้อมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชวนทุกคนเห็นค่าขยะ ลด ทดแทน รีไซเคิล

บุกอาณาจักร “ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล”
ที่ตกผลึกจากปัญหาสิ่งแวดล้อม จนนำมาสู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์”

อีจันอยากชวนทุกคนรู้จักกับที่นี่ ใช่ค่ะว่าที่นี่เป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน แต่ที่เป็นมากกว่านั้น คือคุณตัน ภาสกรนที ปั้นให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้รวมนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องไปกับความร่วมมือของ 6 องค์กร ผลักดันการต่อสู้กับ Climate Change

ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ มีจุดเริ่มต้นยังไง และเพื่ออะไร?
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2554 ปีที่น้ำท่วมหนักมากในประเทศไทย ซึ่งโรงงานคุณตันก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เสียหายจากเหตุน้ำท่วม ในตอนนั้นโรงงานแห่งนี้เพิ่งจะเริ่มลงทุนไปได้ไม่นาน และลงทุนไปมูลค่าหลายล้าน แต่สิ่งที่คุณตันมองเห็น กลับไม่ใช่แค่ความเสียหายของโรงงานหรือความขาดทุน คุณตันมองลึกมากกว่านั้น จนตกผลึกออกมาได้ว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้ โลกและสิ่งแวดล้อมกับเตือนเรา! และเมื่อฟื้นคืนโรงงานกลับมาได้ คุณตันก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องอุตสาหกรรมใหญ่กับสิ่งแวดล้อม ว่าจะทำยังไงให้เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ไม่ปล่อยพลังงานลบ และใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด รวมไปถึงการ ลด ทดแทน และนำกลับมาใช้ใหม่ จนในที่สุดถึงวันนี้ โรงงานแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่โรงงานการผลิต แต่ยังพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องขยะ มลภาวะ ควบคู่ไปกับการเล่าประวัติของเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันด้วย

แน่นอนว่า ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นวิกฤติที่ไม่อาจมองข้ามได้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวัน โดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ระบุว่า ตัวเลข 1.5 องศาเซลเซียส ถือเป็น ‘จุดเปลี่ยนหลัก’ ที่หากโลกของเรามีอุณหภูมิสูงกว่านี้ ธรรมชาติจะอยู่ในสภาพเกินรับไหวจนไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีก และหากวิกฤตนี้เดินทางไปถึงจุด “Point of No Return” ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก

คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงได้พยายามปรับเปลี่ยนการทำงานในโรงงานการผลิต หันมาใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงงานแห่งนี้เรียกได้ว่าใช้ระบบ AI สั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 100% ในการผลิต ที่ให้ผลแม่นยำ ปลออดภัย และได้ปริมาณเยอะ ที่สำคัญเรื่องการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน ก็ได้ติดโซลาร์เซลล์ เพื่อนำกระแสพลังงานจากธรรมชาติ มาใช้หมุนเวียนในสโตร์เก็บผลิตภัณฑ์ระหว่างรอส่งออก

แต่การจะกล้าทำขนาดนี้ ก็นับเป็นความท้าทายการอยู่รอดที่ทุกคนต้องเผชิญไปพร้อมๆ กัน และต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลงอย่างรู้คุณค่า เมื่อขยะคือหนึ่งในสาเหตุหลักของวิกฤตสิ่งแวดล้อม6 องค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ อิชิตัน กรุ๊ป, เอสซีจี แพคเกจจิ้ง, นิว อาไรวา (แบรนด์ QUALY), เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง, อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ และทิฟฟานี เดคคอร์ จึงรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง ผ่านการรีโอเพนนิ่ง “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล” ที่มีแนวคิด “ผลิตอย่างรับผิดชอบ บริโภคอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคหันมาสนใจปัญหาและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คุณกาญจนา อารักษ์วทนะ Fiber Packaging Marketing Director จาก SCPG

คุณกาญจนา อารักษ์วทนะ Fiber Packaging Marketing Director จาก SCPG หนึ่งในพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของอิชิตัน กล่าวว่า SCGP ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ที่มุ่งมั่นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งมอบโซลูชันบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ช่วยยืดอายุสินค้า สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเราใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตตั้งแต่ “ต้นน้ำ” คือการพัฒนาวัตถุดิบ เส้นใยและสารเติมแต่ง “กลางน้ำ” คือการพัฒนาวัสดุกระดาษและพลาสติก และ “ปลายน้ำ” คือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า เพื่อจุดประกายการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้า ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG ด้วยวิธีง่ายๆ “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา”

คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ควอลี่(QUALY) จากนิว อาไรวา

ด้าน คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ควอลี่(QUALY) จากนิว อาไรวา ที่มีแนวคิดเรื่องความยั่งยืนตรงกันและเคยร่วมงานกับอิชิตัน นำขวดที่เสียจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์ Qualy มาแล้ว กล่าวความร่วมมือในครั้งนี้ว่า Qualy คือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันที่ออกแบบเพื่อโลกที่ยั่งยืน เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าไปจนถึงการลดมลภาวะจากกระบวนการต่างๆ ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด Circular Design เพื่อให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ Qualy ส่งออกแล้วกว่า 50 ประเทศ ได้รับรางวัลด้านการออกแบบมากมายทั้งในและต่างประเทศ การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ นับเป็นโอกาสดีที่ได้เผยแพร่แนวคิดรักษ์โลกสไตล์สร้างสรรค์แบบที่ Qualy ทำ ไปสู่เยาวชนและผู้ที่จะมาเข้าชมที่นี่อีกจำนวนมาก ได้เห็นว่ามีหลายแนวทางที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนไปด้วยกันได้

คุณเฉลิมชัย พัวพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการจากเฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง

คุณเฉลิมชัย พัวพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการจากเฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง ผู้นำด้านการพัฒนาแผ่น Acoustic และพรมแผ่นภายใต้แบรนด์ Acoupanel จากการนำขวดที่ใช้แล้วผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยนวัตกรรมขั้นสูงที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14025 Environmental Labels and Declarations ซึ่งพิจารณาจาก Life Cycle Analysis โดย Global Green Tag ของประเทศออสเตรเลีย ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติในการลดเสียงก้อง เหมาะกับการเป็นวัสดุตกแต่งในอาคารสำนักงานต่างๆ กล่าวถึงความร่วมมือกับอิชิตันว่า ยินดีและเป็นเกียรติ ที่ผลิตภัณฑ์ของเฟลเทคได้เป็นส่วนหนึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ตรงกับความมุ่งมั่นของเฟลเทคที่มีแนวคิดในการพัฒนาสินค้า โดยใช้วัสดุที่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ มาเป็นส่วนประกอบหลักมากถึง 40-80% และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบให้มีความสวยงาม ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ดร.วันทิพย์ ชวาลีมาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ จากอาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ดร.วันทิพย์ ชวาลีมาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ จากอาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีแนวคิดหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลก จึงมีผลิตภัณฑ์ในหมวดความยั่งยืนหลากหลาย อาทิ ผ้า Zeclo เป็นผ้าย่อยสลายเองได้, ผ้า Upcyclingเป็นต้น กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายระดับโลกที่พวกเราต้องรับมือด้วยการนำนวัตกรรมและความรับผิดชอบมาใช้ในการต่อสู้ ทุกๆการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเรา คือการลงทุนในอนาคตที่สดใสของโลก ในฐานะที่ บ. อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด เป็นผู้ผลิตผ้าที่เน้นนวัตกรรมและความยั่งยืนของไทย เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นพันธมิตรกับศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมในวงกว้างและขับเคลื่อนให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนให้คนไทยเลือกผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังคำนึงถึงความยั่งยืนของโลกของเรา เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานเราในภายภาคหน้า

คุณวิกรานต์ ตั้งศิริพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ จากทิฟฟานี เดดคอร์ ผู้นำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิต-ติดตั้ง หินสังเคราะห์ ประเภท ACRYLIC SOLID SURFACE รายเดียวในประเทศไทย ในนามแบรนด์ SOLITAIRE Solid Surface กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า เราเห็นถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่าสูงสุด โดยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดโครงการที่นำวัสดุเหลือใช้นำกลับมา Recycle เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นำกากกาแฟ, กากใบชา หรือเศษหินสังเคราะห์ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตนำมาประยุกต์ใช้กับหินสังเคราะห์ SOLITAIRE Solid Surface จึงเกิดเป็นหินสังเคราะห์รุ่น Re-Series (Recycle-Series) แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่นำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้ไม่รู้จบ เพื่อช่วยลดปัญหาการย่อยสลายยากที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก

ความร่วมมือของ 6 องค์กรในครั้งนี้ เพื่อตั้งใจที่จะแสดงเจตน์จำนงในการนำนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามาแสดงความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง เพื่อบอกว่า “เราทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มอุณหภูมิโลกผ่านการบริโภคทรัพยากรโลก การสู้กับ Climate Change จึงเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน ที่ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกัน แก้ไขปัญหาในแบบที่ตัวเองทำได้ เพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นต่อไป”

และศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ก็เป็นสถานที่ที่อยากจะชวนทุกคน ทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทุกคน ให้ได้มาเที่ยวชม พร้อมเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ แยก ทิ้ง รีไซเคิล ไปด้วยกัน และยังได้ชมการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันของโรงงานอีกด้วย ปักหมุดกันมาเลยนะคะ ที่นี่มีมุมสวยๆ และมุมเล่นเกมเล็กๆ เชื่อว่าเยาวชน วัยรุ่น จะชอบกันแน่นอน ถ่ายรูปกันได้ทุกมุม แถมยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่ม ที่บอกเลยว่าจะได้ดื่มอิชิตันจากสถานที่ผลิตกันไปเลย ยังมีของที่ระลึกให้ทุกคนได้ช้อปติดไม้ติดมือกลับไปด้วย อยากชวนให้ลองมาดูกันนะ