ข่าวทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ 2563 | 17:08 น.

หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19

สายการบินไทยสมายล์ การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย ปรับลด-ยกเลิกเที่ยวบิน หนีไวรัสโควิด-19 กว่า 100 เที่ยว

วันนี้ (21 ก.พ. 63) จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะส่งผลกระทบหลายๆด้านต่อประชาชนเเล้ว ยังส่งผลให้หลายสายการบิน ต้องออกมาประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั่วเอเชีย เพื่อลดผลกระทบต่อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ไทยสมายล์ การบินไทย เเละเเอร์เอเชีย

สายการบินไทยสมายล์ แจ้งว่ามีความจำเป็นจะต้องยกเลิกเที่ยวบินที่บินไปประเทศจีน จำนวน 4 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค.63 คือ

1. เส้นทาง เชียงใหม่-เกาสง
2. เส้นทาง กรุงเทพ-เจิ้งโจว
3. เส้นทาง กรุงเทพ-ฉางซา
4. เส้นทาง กรุงเทพ-ฉงชิ่ง

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ชี้แจง ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) ประกาศ “ยกเลิกบางเที่ยวบิน” เข้าและออกจากประเทศเกาหลีใต้ ช่วงวันที่ 6-27 มีนาคม 2563 โดยได้จัดข้อเสนอทางเลือกให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกบางเที่ยวบินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนเที่ยวบิน : ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางใหม่ได้ 1 ครั้ง ในเส้นทางเดิม ภายใน 30 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น ๆ และตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือ

การเก็บวงเงินไว้ใช้ : ผู้โดยสารจะเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชีย โดยต้องจองภายใน 90 วันตามปฏิทิน นับจากกำหนดการเดิม ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ หรือ การคืนเงินเต็มจำนวน ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ สำหรับทุกเที่ยวบินเข้าและออกจากประเทศเกาหลีใต้
ทั้งนี้สายการบินจะแจ้งโดยตรงกับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ผ่านอีเมล์ หรือ SMS ที่แจ้งไว้ โดยผู้ที่ต้องการขอรับข้อเสนอทางเลือก สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com

ส่วนการบินไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน ดังนี้
1. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 614/615 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 674 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 675 ระหว่างวันที่ 2 - 29 มีนาคม 2563
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 662/663 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 664/665 ของวันที่ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - กวางโจว
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 668/669 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 678/679 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยเหมิน
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 610/611 ของวันที่ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - คุนหมิง
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 612/613 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เฉิงตู
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 618/619 ของวันที่ 3, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 28 มีนาคม 2563

2. เส้นทางบินสู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 602 ระหว่างวันที่ 2 - 28 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 603 ระหว่างวันที่ 3 - 29 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 606/607 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563

3. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ไทเป
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 632/633 ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 มีนาคม 2563

4. เส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - นาโกยา
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 646 ของวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 647 ของวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19 มีนาคม 2563
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 648/649 ของวันที่ 2, 5, 9, 12, 16, 19 มีนาคม 2563

5. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โซล
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 688 ของวันที่ 26, 28, 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 689 ของวันที่ 27, 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 มีนาคม 2563
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ปูซาน
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 650/651 ของวันที่ 20, 26, 27 กุมภาพันธ์, 5, 6, 12, 13, 19, 26 มีนาคม 2563

6. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐสิงคโปร์
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 401 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 402 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 407/408 ของวันที่ 20, 21, 23, 24, 27, 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 413/414 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563

7. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - มะนิลา
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 620/621 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 624/625 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มีนาคม 2563

8. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ธากา
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 339 ของวันที่ 25, 26, 28, 29 กุมภาพันธ์ และระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 340 ของวันที่ 26, 27, 29 กุมภาพันธ์ และระหว่างวันที่ 1 - 29 มีนาคม 2563

9. เส้นทางบินสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ดูไบ
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 517/518 ของวันที่ 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 มีนาคม 2563

ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ รายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบินและเที่ยวบินที่ปรับลดได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย