ไฟป่าแม่ฮ่องสอนวิกฤติหนัก ทำค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน

ไฟป่าแม่ฮ่องสอนเข้าขั้นวิกฤติ ทำค่าฝุ่นพิษทะยานขึ้นเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ กระทบสุขภาพประชาชน
ไฟป่าแม่ฮ่องสอนวิกฤติหนัก ทำค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน

วันที่ 25 ก.พ.63 ศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 24 ก.พ.2563

1.จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 254 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย จำนวน 69 จุด)

2.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 2,969 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย 844 จุด)

3.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 25 ก.พ. 62 ค่า PM 2.5 เท่ากับ 125 มคก./ลบ.ม. ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาพจากอีจัน

จากข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ VIIRS, Modis และ ข้อมูลลม วันที่ 24 ก.พ.63 พบว่า ภาพรวมระดับ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีจุดความร้อน 9 จังหวัดรวม 475 จุด เพิ่มขึ้น 80 จุด โดยพบจุดความร้อนมากที่สุดในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่อื่น ๆ โดยพบมากที่ จ.แม่ฮ่องสอน 147 จุด จ.ตาก 104 จุด และเชียงใหม่ 99 จุดตามลำดับ จากภาพดาวเทียม จะสังเกตเห็นกลุ่มหมอกควันขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศเมียนมา โดยภาคเหนือได้รับอิทธิพลลมมาจากทิศตะวันออกและทิศใต้ และภาคกลางได้รับอิทธิพลลมจากทิศตะวันออก และลมจากทางทิศใต้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
จากรายงานระบุว่า เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 พุ่งสูงถึง 125 มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. เป็นต้นมา ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ได้พุ่งสูงในระดับสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง รวมไปถึงกระแสลมใต้และตะวันออก ทำให้ควันไฟป่าจากจังหวัดข้างเคียงพัดควันไฟป่าเข้ามาในแม่ฮ่องสอนและผ่านไปยังประเทศเมียนมา ดังนั้นควันไฟที่ปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ไม่ได้เป็นควันไฟป่าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co