AD

กทม. พ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโควิด-19

กทม. พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านผู้ป่วยย่านดอนเมือง
กทม. พ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโควิด-19

จากกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยผู้ป่วย 1 ราย เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

ล่าสุดวันนี้ (27 ก.พ. 63) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เผยว่า สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมด้วยสำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในและภายนอกของบ้านพักอาศัยผู้ป่วย พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในระยะ 50 เมตร เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตดอนเมือง และศูนย์สาธารณสุข 60 เข้าประเมินคัดกรองทางจิตวิทยาให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 และคำแนะนำวิธีปฏิบัติตน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี

ภาพจากอีจัน
กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโดยดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้ความรู้ และทำการฆ่าเชื้อเพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภาพจากอีจัน
ด้านสำนักอนามัย กทม. รายงานข้อมูลผู้ป่วยในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ว่า คุณปู่ของผู้ป่วยอายุ 65 ปีเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 เริ่มมีอาการป่วยในวันที่วันที่ 23 ก.พ.63 หลังจากนั้นเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 24 ก.พ. 63 และได้รับการวินิจฉัยโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63
ภาพจากอีจัน
หลังจากนั้นทางกรมควบคุมโรค ได้ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ประกอบด้วย ย่า พ่อ แม่ และหลาน 2 คน (ผู้ป่วยเป็นหลานคนโต) ผลการตรวจพบ ย่ากับหลานคนโตติดเชื้อโควิด-19 (ปู่ ย่า หลานคนโต) ได้รับไว้ในโรงพยาบาล ส่วนพ่อ แม่ และหลานคนเล็กผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อโควิด-19 ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคลงสอบสวน ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พบผู้สัมผัส 59 ราย เสี่ยงสูง 55 ราย เสี่ยงต่ำ 4 ราย ครู 16 ราย นักเรียน 36 ราย เจ้าหน้าที่ 3 ราย ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ 55 ราย หลังจากนั้นกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรียน เเละทางโรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน 5 วัน ยกเว้นห้องผู้ป่วยให้ ปิด 14 วัน
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co