สถานกงสุล เมืองดูไบ ห้ามเดินทางเข้าไทย เฉพาะบุคคลสัญชาติยูเออี

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ออกประกาศ ห้ามเดินทางไปประเทศไทย ใช้บังคับเฉพาะบุคคลสัญชาติยูเออีเท่านั้น
สถานกงสุล เมืองดูไบ ห้ามเดินทางเข้าไทย เฉพาะบุคคลสัญชาติยูเออี

(1 มี.ค.63) เพจเฟซบุ๊ก Royal Thai Consulate-General, Dubai สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ออกประกาศชี้แจง กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ว่า

“ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

1. การประกาศห้ามเดินทางไปประเทศไทย ใช้บังคับเฉพาะบุคคลสัญชาติยูเออีเท่านั้น และหน่วยงานของยูเออียังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการห้าม/กักตัวผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศไทยในการเดินทางเข้ายูเออี

2.โดยที่สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกมีความรุนแรงขึ้น และเพื่อเป็นการสกัดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศ ยูเออีจึงได้เพิ่มมาตรการคัดกรองคนเข้าประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสทุกประเทศ จึงเป็นผลให้มีผู้โดยสารบางรายที่เดินทางมาจากประเทศไทยถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของยูเออีกักตัวเพื่อดูอาการ และตรวจร่างกายตามดุลยพินิจที่เจ้าหน้าที่ยูเออีมีอำนาจหน้าที่พึงสามารถกระทำได้ อย่างไรก็ดี พบว่า การกักตัวในชั้นนี้ ยังเป็นการกักตัวระยะสั้น 3-6 ชั่วโมง และได้รับการปล่อยตัวเข้าประเทศต่อไป

3. สถานกงสุลใหญ่ฯ ใคร่ขอให้บุคคลสัญชาติไทย โปรดให้ความร่วมมือกับมาตรการ/การดำเนินการต่าง ๆ ของทางการยูเออี รวมถึงการตรวจร่างกาย และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่เมื่อถูกซักถาม หรือกักตัว

4. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้คนไทย เลื่อนการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของไวรัส รวมถึงประเทศไทยในระยะนี้ หากไม่มีความจำเป็นจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเริ่มคลี่คลาย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานยูเออีที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งการถูกกักตัว และการห้ามเข้าประเทศ

ภาพจากอีจัน

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถาม ตลอดจนประสงค์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ โปรดแจ้งได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ : htttp://www.thaiembassy.org/dubai
- Facebook : RTCGDXB
- หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสถานกงสุลใหญ่ฯ +971506525945

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co