ผู้โดยสารที่เดินทางจากไทย ห้ามเข้าประเทศกาตาร์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮากาตาร์ ประกาศห้ามผู้โดยสารเดินทางจากไทย และอีก 13 ประเทศ เดินทางประเทศกาตาร์ทุกกรณี

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63 กรมประชาสัมพันธ์กาตาร์ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โดยระงับการเข้าเมืองชั่วคราว 14 ประเทศ คือ บังคลาเทศ ,จีน, อียิปต์ ,อินเดีย, อิหร่าน ,อิรัก, เลบานอน, เนปาล ,ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ,ศรีลังกา, ซีเรียและ ไทย สำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง ยังคงเดินทางผ่านกาตาร์ได้ตามปกติ โดยเตรียมตั๋วเครื่องบินที่แสดงปลายทางไว้ด้วยของผู้เดินทางมา โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค.63 เป็นต้นไป

เนื่องจากมาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่จะเดินทางเข้ามายังกาตาร์ เพราะอาจจะประสบปัญหาไม่สามารถเข้ากาตาร์ได้ชั่วคราว ทั้งประเภทที่เข้ากาตาร์โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า หรือมีวีซ่าอยู่แล้ว รวมทั้งท่านที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ (QID) อยู่แล้วด้วย จึงขอให้คนไทยทุกท่านที่กำลังเดินทางไปไทย หรือเดินทางจากไทยเข้ากาตาร์ โปรดตรวจสอบข้อมูลจากสายการบินก่อนเดินทางเพราะอาจจะกระทบต่อการเดินทางของท่านในการเข้ากาตาร์ได้

สถานเอกอัครราชทูตจะติดตามเรื่องนี้และประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบรายละเอียดเป็นระยะ ๆ ต่อไป