จับแล้ว 107 ราย! ขายแมสเกินราคา

จับแล้ว 107 ราย! ขายแมสเกินราคา

กระทรวงพาณิชย์ จับแล้ว 107 ราย ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา-ไม่ติดป้าย

10 มีนาคม 2563 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามมาตรา 25, 28, 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 มีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว จำนวน 107 ราย แบ่งเป็น การจับกุมในเขต กทม. จำนวน 77 ราย และในต่างจังหวัด 30 ราย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
เมื่อแยกเป็นความผิดแต่ละข้อหาจากจำนวนการจับกุม 107 รายดังกล่าว มีดังนี้

1.จับกุมข้อหาขายเกินราคาควบคุมจำนวน 4 ราย
2.ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำนวน 28 ราย
3.ข้อหาขายแพงเกินสมควรจำนวน 75 ราย ในจำนวนนี้เป็นการกระทำความผิดจากการขายผ่านออนไลน์จำนวน 15 ราย และมีผู้ถูกจับกุมทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัด

ทั้งนี้ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในข้อหาขายเกินราคาควบคุม มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ข้อหาขายแพงเกินสมควรจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท และหากเป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่าย ก็ต้องแจ้งปริมาณการถือครองสินค้าต่อกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หากพบเห็นผู้กระทำผิด โปรดแจ้งข้อมูลและหลักฐานมายัง สายด่วน 1569 หรือเพจกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co