ปิดชั่วคราว! ด่านทางบกไทย-มาเลเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ออกประกาศปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย - มาเลเซีย ชั่วคราวของฝั่งไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ปิดชั่วคราว! ด่านทางบกไทย-มาเลเซีย

(22 มี.ค. 63) มีประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศเพิ่มเติมกรณีการปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย - มาเลเซีย ชั่วคราวของทางฝั่งไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ดังนี้

ภาพจากอีจัน

1. ผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ประกาศเพิ่มเติมกรณีปิดด่านผ่านแดนทางบก (รวมถึงท่าเรือ) ระหว่างไทย – มาเลเซีย โดยให้ระงับการเดินทางเข้า – ออกไทยของบุคคลทุกสัญชาติรวมถึงคนไทยในมาเลเซียที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่เข้า – ออกได้เฉพาะบางจุด) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยสามารถเดินทางกลับได้ทางอากาศเท่านั้น

2. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้กำหนดให้ผู้โดยสารสัญชาติไทย
ที่เดินทางทางอากาศไปยังประเทศไทยต้องแสดงเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ดังนี้
-ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly)
ซึ่งสามารถเข้าไปติดต่อกับทางโรงพยาบาลหรือคลินิกต่าง ๆ ในมาเลเซียรวมทั้งที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ทั้ง 2 แห่ง (KLIA1 และ KLIA2) ให้ออกใบดังกล่าวได้
- หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ ออกให้คนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับไทยทางอากาศ โดยสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ผ่านบริการออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3b9G7zw ทั้งนี้ ท่านต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการกรอกเพื่อขอเอกสารรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับกรณีฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่สาย hotline ชั่วคราว โทร. มือถือหมายเลข 017-700- 4822 หรือหมายเลข 011-1172-1963 หรือหมายเลข 011-1160-8379

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co