AD

เตรียมหารือ ให้แท็กซี่ ปฏิเสธผู้โดยสารไม่สวมแมส

คมนาคม เตรียมหารือ กรมการขนส่ง ออกกฎห้ามแท็กซี่รับผู้โดยสารไม่สวมแมส ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
เตรียมหารือ ให้แท็กซี่ ปฏิเสธผู้โดยสารไม่สวมแมส
AD

จากกรณีวานนี้ (24 มี.ค.63) กรมการขนส่งทางรางประกาศให้ผู้โดยสาร และหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ ใช้มาตรการระยะห่างหางสังคม (Social Distance) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป

ภาพจากอีจัน
ขณะเดียวกัน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาม เผยว่าขณะนี้ตนก็เตรียมหารือกับขนส่งมวลชนอื่นๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยด้วย แต่ขนส่งมวลชนแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะการให้บริการ และการบังคับใช้กฎหมายต่างกัน จึงไม่สามารถดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้ทั้งหมด ซึ่งในส่วน กรมการขนส่งทางบก กำลังหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการออกระเบียบให้รถแท็กซี่สามารถปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยได้
ภาพจากอีจัน
เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะต้องหารือรายละเอียดร่วมกับกรมการขนส่งทางบกว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เชื่อประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องตัวเองอยู่แล้ว
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co