สธ.ยะลา รายงาน พบแพทย์-พยาบาล ติดเชื้อ 3 ราย

สธ.ยะลา รายงาน พบแพทย์-พยาบาล ติดเชื้อ 3 ราย สั่งทีมแพทย์เสริมกำลังช่วย รพ. รักษาผู้ป่วยแทน
สธ.ยะลา รายงาน พบแพทย์-พยาบาล ติดเชื้อ 3 ราย

วันนี้ (26 มี.ค. 63) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประกาศ เนื่องจากในวันที่ 22-25 มี.ค. 63 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รับรายงานจาก โรงพยาบาลบันนังสตา ว่า พบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 3 ราย เป็นพยาบาลจำนวน 2 ราย และแพทย์ จำนวน 1 ราย โดยโรงพยาบาลบันนังสตา มีแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 8 คน และถูกกักตัวจำนวน 6 คน รวมบุคลากรถูกกักตัว (Home Quarantine) ทั้งสิ้น จำนวน 21 ราย

อ่านข่าวเก่า

ภาพจากอีจัน
จากกรณีดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้แจ้งโรงพยาบาลบันนังสตา โดยให้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (E๐c) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. งดบริการผ่าตัดปกติ ให้ผ่าตัดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
2 เลื่อนนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามงื่อนไขความเจ็บป่วย เพื่อลดการแพร่หรือรับเชื้อ
3. งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด
4. งดบริการการนวดแพทย์แผนไทย
5. งานทันตกรรมให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน
6. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกกลุ่ม ทุกคน หากมีไข้ มีอาการหวัด (ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก) ให้หยุดงานอยู่กับบ้าน และแจ้งหัวหน้างานทราบทันที พร้อมทั้งรายงานผ่านทางคิวอาร์โค้ด เพื่อติดตามและสอบสวนโรคต่อไป ห้ามไปรับบริการที่คลินิกไข้หวัดที่จัดสำหรับประชาชน
7. จัดแพทย์จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา ไปช่วยบริการในโรงพยาบาลบันนังสตา วันละ 3 คน ประมาณ 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. เป็นต้นไป หรือจนกว่าแพทย์กลับมาตรวจได้ตามปกติ
8. ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน หากป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที และต้องให้ข้อมูลตามความจริง เพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงที ขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข อย่าปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยง เพราะจะส่งผลเสียต่อการรักษาโรค ที่สำคัญเกิดความเสี่ยงต่อบุคลากร หากติดเชื้อจะส่งผลต่อการจัดบริการขาดผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วย มีผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างมาก อีกทั้งควรงดออกจากบ้านเพื่อลดโอกาสรับเชื้อ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co