รัฐฯ ไฟเขียว ผู้ประกันตน ม.39 ,40,33 ได้รับเงินเยียวยาโควิด

รัฐบาล ไฟเขียว ผู้ประกันตน ม.39 ,40,33 ได้รับเงินเยียวยาโควิด 5,000 ต่อเดือน
รัฐฯ ไฟเขียว ผู้ประกันตน ม.39 ,40,33 ได้รับเงินเยียวยาโควิด

วันนี้ (28 มี.ค. 63) จากกรณีรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาโควิด-19 ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยจะเป็นการจ่ายเงินจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนต่อกัน ซึ่งผู้ที่ต้องการขอรับการเยียวยาสามารถทำเรื่องได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เวลา 18.00 น. วันนี้

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.39, ม.40 และผู้ประกันตน ม.33 ที่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย.63) ได้เช่นกัน โดยผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่วันนี้ 28 มี.ค. 63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พร้อมแนบหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี) และเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็แล้ว ก็จะได้รับงินชดเชยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง หากผู้ใมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-273-9020 ต่อ 3558
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co