AD

พระสงฆ์ตั้งโรงทาน เเจกข้าวกล่องญาติโยมวันละหลายร้อยกล่อง

เจ้าอาวาสวัดมารวิชัย และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดตั้งโรงทาน เเจกข้าวกล่องญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันละหลายร้อยกล่อง
พระสงฆ์ตั้งโรงทาน เเจกข้าวกล่องญาติโยมวันละหลายร้อยกล่อง
AD

อีกหนึ่งเรื่องราวประทับใจท่ามกลางวิกฤติ ที่ทำให้จันยิ้มไม่หุบ

นั่นก็คือภาพประทับใจหลังเจ้าอาวาสวัดมารวิชัย จ.อยุธยา และคณะศิษยานุศิษย์ที่จัดทำโรงทานอาหาร นำข้าวกล่องวันละหลายร้อยกล่องไปเเจกจ่ายให้กับญาติโยมเเละผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด

ภาพจากอีจัน

โดยทาง พระราเชน ปภากโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารวิชัย เปิดเผยกับอีจันว่าการจัดตั้งโรงทานน้ำใจนี้
สืบเนื่องจากมีพระดำริจากสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานโรงทานเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤตเช่นนี้ ทางวัดมารวิชัย ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได้สนองแนวพระดำริในการประกอบอาหารไปช่วยเหลือชาวบ้าน พนักงานโรงงานที่ได้รับผลกระทบ นำโดยพระครูวิชัยพลากร เจ้าอาวาสวัดมารวิชัย ซึ่งท่านมีแรงจูงใจและเมตตาจิต ที่รับรู้ว่าโรงงานให้พนักงานทำงานเพียงอาทิตย์ละ 3 วัน ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานคนในชุมชน ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียง วัดมารวิชัยซึ่งเป็นสถาบันทางปัญญาของชุมชน จึงเล็งเห็นที่จะช่วยเหลือญาติโยม ชุมชนในสังคม

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ดังนั้น พระสงฆ์ในวัดและบรรดาลูกศิษย์ก็ได้ช่วยกันประกอบอาหารขึ้นมา จนกระทั่งญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เห็นก็ได้ร่วมกันบริจาค ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย สิ่งของ หรือมาช่วยออกแรงในการทำ วัดจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์เช่นนี้
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ทางพระราเชนยังบอกอีกว่า ทางวัดได้นำเเจกข้าวกล่องมา 3 วันเเล้ว เเละวันต่อๆไปก็จะนำไปให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย

อีจันกราบอนุโมทนา บุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ กราบหัวใจผู้ให้ทุกๆคน #เราจะผ่านไปด้วยกัน

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co