วธ.ออกข้อปฏิบัติจัดงานในช่วง โควิด-19 ระบาด

วธ.ออกข้อปฏิบัติจัดงานในช่วง โควิด-19 ระบาด

กระทรวงวัฒนธรรม ชี้แนะหากต้องจัดงานบวช งานแต่ง งานศพ เน้นสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนคนเข้าร่วมงาน เพื่อห่างไกลโควิด-19
AD

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดข้อควรปฏิบัติการจัดงานบรรพชาอุปสมบท และงานฌาปนกิจในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 กรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดงานได้ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้

ภาพจากอีจัน

1. บัตรเชิญเข้าร่วมงานควรระบุให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมงาน รวมทั้งให้นำบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ และโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไปด้วย

2. จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที
3. จัดให้มีการลงทะเบียน หรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 จากงานดังกล่าว
4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่างๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ
5. ให้ผู้เข้าร่วมงาน และพนักงานทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัย
6. ให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
7 หากมีการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ควรจัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง และต้องจัดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน หรือจัดเป็นอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน
8. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
9. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ในบริเวณการจัดงาน ที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อยๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องน้ำ
11. งดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด
12. ควรใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด
13. ควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างน้ำและสบู่ทันที หลังออกจากงาน
กรณีที่ทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ในงานให้รีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันที

รวมไปถึงข้อปฏิบัติการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ เพิ่มเติมจากข้อปฏิบัติทั่วไปเช่น

ภาพจากอีจัน

1. งานบรรพชาอุปสมบท ให้งดการแห่นาคจากบ้านไปวัด โดยการแห่นาครอบโบสถ์ ให้ตั้งแถวตอนลึก เว้นระยะห่างกันระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และขอความร่วมมืองดโปรยเหรียญหว่านทาน รวมทั้งพิธีอุปสมบทในโบสถ์ควรจำกัดจำนวนคนเพื่อป้องกันความแออัด

2. งานมงคลสมรส ให้มีพิธีแห่ขันหมากเฉพาะเท่าที่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร การรดน้ำสังข์ควรจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และกำหนดคนเข้ารดน้ำสังข์เท่าที่จำเป็น เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือแขกผู้ใหญ่เท่านั้น

3. การจัดงานฌาปนกิจศพ ให้จัดอาสนะสงฆ์ มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพ ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร พิธีแห่ศพเวียนเมรุให้ตั้งแถวตอนลึกเว้นระยะห่างกันระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ให้จัดแถวระยะห่างระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร กรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพจากอีจัน

สำหรับกรณีศาสนาอิสลามให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ทั้งนี้ การจัดงานทุกงานต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และประกาศ หรือคำสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co