พระราชสำนัก 12 เมษายน 2563 | 10:07 น.

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานหน้ากากอนามัยให้ รพ.แม่ออน

เขียนโดย อีจัน
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานหน้ากากอนามัยให้ รพ.แม่ออน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานหน้ากากอนามัยให้ รพ.แม่ออน ผ่านทางไปรษณีย์

นพ.กิตติพงษ์ ฆีฆาพุฒิ แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โพสต์ รูปพัสดุที่จ่าชื่อหน้ากล่อง เป็นชื่อของคุณหมอ โดยจ่าชื่อผู้ส่งคือ
กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักพระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ภาพจากอีจัน

พร้อมข้อความว่า ทรงพระเจริญ

ซึ่งภายในกล่องพัสดุนั้น มีหน้ากากอนามัย เเละหน้ากากอนามัย N95 จำนวนมาก โดยกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลแม่ออน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”