ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

เมื่อเวลา 17.27 น. วันที่ 8 พ.ย.66 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร และวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

NATTHAWUT ANANTHASUKHON

เมื่อเสด็จฯ ถึงวัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฎิ์ เสด็จเข้ามณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชญ์ พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กราบบังคมทูลประวัติความเป็นมาการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก

NATTHAWUT ANANTHASUKHON

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพระวิสูตรคลุมพระรูป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงเจิมแผ่นป้ายคำจารึกที่ฐานพระรูปฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

ในการนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมงานพระราชพิธีฯ รวมถึงข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co