ข่าวอีจัน 13 เมษายน 2563 | 21:38 น.

มช. เจ๋ง!! คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล ลดความเสี่ยงทีมแพทย์ทำงานสู้โควิด-19

เขียนโดย อีจัน
มช. เจ๋ง!! คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล ลดความเสี่ยงทีมแพทย์ทำงานสู้โควิด-19

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล ตามแนวคิด “กายห่างแต่ใจไม่ห่าง CMU Aiyara” ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานสู้โควิด-19


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล CMU Aiyara เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแนวคิด “กายห่างแต่ใจไม่ห่าง “CMU Aiyara”

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า ทางคณะแพทยศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเตรียมตัวรับการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อที่จะหาระบบป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้าไปสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ให้มีการสัมผัสได้น้อยที่สุด


ทั้งนี้จากความคิดริเริ่มของ คุณเบญญาภา ชีวะเกตุ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอาจารย์สุพัตรา วีรปรีชาเมธ อาจารย์พิเศษคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งไอยราหุ่นยนต์ ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะถูกนำมาใช้ในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส รวมถึงลดปริมาณการใช้ชุดและอุปกรณ์ป้องกัน

ในขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางในการส่งมอบการดูแลและเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างทีมดูแลและผู้ป่วย ในแนวคิด “กายห่างแต่ใจไม่ห่าง”

ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ การร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงาน ทำให้ความคิดตกผลึกกลายเป็นนวัตกรรม เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในยามวิกฤต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายตั้ม บินตรงลง สกลนคร พบหน้า ลุงพล ป้าแต๋น หลังมาจากพื้นที่เสี่ยง ถูกสั่งห้ามเข้า มุกดาหาร
ทนายตั้ม บินตรงลง สกลนคร พบหน้า ลุงพล ป้าแต๋น หลังมาจากพื้นที่เสี่ยง ถูกสั่งห้ามเข้า มุกดาหาร
รวมข่าว โควิด วันนี้ 25 มกราคม 2564
รวมข่าว โควิด วันนี้ 25 มกราคม 2564
แคลิฟอร์เนีย พบผู้เสียชีวิต หลังได้รับ วัคซีนโควิด
แคลิฟอร์เนีย พบผู้เสียชีวิต หลังได้รับ วัคซีนโควิด