สถานทูตไทยในมาเลฯ ตอบคำถามการปฏิบัติตัวของชาวไทยในมาเลฯ ช่วงโควิด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เผยคำตอบ การปฏิบัติตัวของชาวไทยในมาเลฯ ช่วงโควิด-19 หลังมาเลเซียปิดล็อคดาวน์
สถานทูตไทยในมาเลฯ ตอบคำถามการปฏิบัติตัวของชาวไทยในมาเลฯ ช่วงโควิด


วันนี้ (14 เม.ย. 63) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดทำคำตอบที่ประชาชนไทยสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติตัวของคนไทยในมาเลเซียในช่วงสถาณการโควิด-19 นี้ โดยคำตอบมีดังนี้
1. ถ้าคนไทยยังไม่ต้องการเดินทางกลับช่วงวันที่ 18 อยู่ยาวไปจนกว่าทางมาเลเซียเปิดประเทศได้ไหมคะ แบบ overstay


ตอบ ผู้ที่พำนักในมาเลเซียเกินกำหนด 30 วัน (overstay) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2563 สามารถเดินทางออกจากมาเลเซียได้ โดยไม่ต้องไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียเพื่อชำระค่าปรับและขอ Special Pass ก่อนสำหรับผู้ที่ overstay และยังไม่สามารถเดินทางออกจากมาเลเซียได้ภายในวันที่ 28 เมษายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางการมาเลเซียเกี่ยวกับแนวทาง ดำเนินการ เมื่อได้รับข้อมูลแน่ชัดแล้ว จะรีบประกาศให้ทราบต่อไป
สำหรับคนที่มี visa/pass ที่เป็นสติกเกอร์แปะอยู่ในพาสปอร์ตถ้าหมดอายุหลัง 18 มี.ค. เป็นต้นมา ก็อยู่ได้ไปเรื่อย ๆ พ้นช่วง MCO แล้ว ตม.มาเลเซียเปิดทำการแล้ว ค่อยไปติดต่อขอต่ออายุ visa/pass ได้

2. กรณี อยู่ overstay ก่อนการ lock down และต้องการกลับไทยตอนด่านไทยเปิดนี้ ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ


ตอบ ถ้า overstay มาตั้งแต่ก่อนวันที่ 18 แต่ "ไม่นาน" ตมมาเลเซียจะอนุโลมให้เดินทางออกโดยไม่ปรับไม่ blacklist เช่นเดียวกับผู้ที่ overstay หลังวันที่ 18 มี.ค. แต่ถ้า overstay ก่อนหน้านั้นมาแล้ว เป็นเวลานาน ตม.มาเลเซียจะให้เดินทางออกโดยไม่ปรับ แต่ติด blacklist ครับ
ถามว่าต้องก่อนวันที่ 18 กี่วัน ถึงจะเรียกว่า "ไม่นาน" เป็นดุลพินิจของ ตม.มาเลเซียครับ ถ้า overstay มาก่อนหน้านั้นแล้ว 6 เดือน แบบนี้จึงจะถือว่านานแน่นอนครับ

3. ขอสอบถามเรื่องการต่อเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ เดินทางจากนิวชีแลนด์กลับไทยมีเอกสารรับรองเรียบร้อยจะเดินทางถึงมาเลฯ ในวันที่ 20 เม.ย. เวลา 20.45 เพื่อต่อเครื่องกลับไทย ในวันที่ 22 เม.ย. และจะรอแต่ในสนามบินเท่านั้น จำเป็นจะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมหรือมีขั้นตอนใดที่ต้องดำเนินการหรือไม่คะ


ตอบ หากมีเอกสารเดินทางเข้าไทยครบถ้วน ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารใดเพิ่มเติม โดยเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่รัฐบาลจัดไว้ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเที่ยวบินต่อจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ป ยังประทศไทยว่ายังบินอยู่หรือไม่ ก่อนออกเดินทางจากนิชีแลนด์ หากมีการยกเลิกกะทันหันจะเดินทางต่อไปไทยไม่ได้ และจะต้องติดอยู่ภายใน transit ของสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไม่สามารถเข้ามาพักรอในมาเลเซียได้ เนื่องจากมาเลเซีย มีมาตรการ lock down ห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศเช่นกัน

4. ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ติดกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะถูกส่งไปกักตัวในจังหวัดภูลำเนาเลย และมีรถโดยสารจากสถานที่กักตัวไปกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ ไหม


ตอบ ถ้ามีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา จะรอจนมีจำนวนพอสมควรอย่างน้อย 10 คน ที่เดินทางไปในรถคันเดียวกันได้ จึงจะถูกส่งไปเริ่มกักตัว (เริ่มนับวันที่ 1) ในจังหวัดภูมิลำเนา


5. เดินทางกลับไม่สะดวก สถานทูตจัดที่พักให้ไหม

ตอบ โดยที่มีคนไทยในมาเลเซียเป็นจำนวนมาก สถานทูตจึงไม่สามารถจัดที่พักให้ทุกคนได้ แต่สถานทูตและเครือข่ายอาสาสมัครจะแจกจ่ายข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
คนไทยในมาเลเซียให้ทั่วถึงที่สุด โปรดติดต่อสถานทูตที่ โทร. 011 1160 8379 หรือลงทะเบียนเพื่อขอรับ
ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็นได้ที่ htps:/forms gle/c4aK 15KewWyELfGdA

6. ทราบวิธีการเดินทางกลับโดยเครื่องบินบ้างไหมคะ ติด MCO ที่นี่ตั้งแต่ต้นมีนา ก่อนปิดประเทศ


ตอบ ยังไม่มีสายการนไหนให้บริการเที่ยวบินกลับไทยครับ ในส่วนของการ overstay ถ้าทางการมาเลเทียยกเลิก MCO (ในชั้นนี้คือหลัง 28 เม.ย.) และยังไม่มีสายการบินเปิดให้บริการเที่ยวบินเดินทางกลับไทย สถานทูตได้สอบถามทางการมาเลเซียไปแล้วว่า ต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อได้รับคำตอบแล้ว จะรีบประกาศให้ทราบทั่วกัน
สำหรับคนที่มี visa/pass ที่เป็นสติกเกอร์แปะอยู่ในพาสปอร์ต ถ้าหมดอายุหลัง 18 มี,ค. เป็นตันมาก็อยู่ได้ไปเรื่อย ๆ พ้นช่วง MOC แล้ว ตม.มาเลเซียเปิดทำการแล้ว ค่อยไปติดต่อขอต่ออาย visa/pass ได้ครับ


7. สงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อโควิด-19 ค่ะ จะไปขอตรวจหาเชื้อที่ไหนได้บ้างคะ

ตอบ ถ้าเรามีอาการเข้าข่ายน่าสงสัย ซึ่งตามข้อมูลกระทรวงสาธารณสุชระบุว่า อาการทั่วไป ได้แก่ ไข้สูง ไอหายใจถี่ หายใจลำบาก หรือเป็นผู้ที่อยู่ไกชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด สามารถไปติดต่อยังโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในมาเลเซีย หรือคลีนิคสาธารสุขในเขพื้นที่ที่เราอยู่ เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องติดต่อเพื่อจองคิวล่วงหน้า เมื่อเดินทางไปถึงโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะซักถามประวัติเราเพื่อประเมินความเสี่ยง การตรวจหาเชื้อโควิด (มีค่าธรรมเนียม 1 ริงกิต) และหากผลตรวจยืนยันว่า เราติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจะส่งตัวเราไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐที่กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียได้ กำหนดไว้เพื่อการรักษโดวิด-19 โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในมาเลเซีย จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะคุณจะเป็นคนมาเลเซีย หรือคนต่างชาติ (รวมถึงคนต่างชาติที่อยู่ในมาเลซียอย่างผิดกฎหมาย)

8. กรณีคนไทยที่ตกค้างจะเหมารถคนมาเลเซียออกไปส่งที่ด่านนอก ในวันที่ 18 ไปกัน 4-5 คน เพราะเหมารวมค่ารถมันถูกค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ และกรณีคนไทยที่ตกค้าง เหมารถคนไทยที่แต่งงานอยู่มาเลเซีย ได้บัตรประชาชนสีแดงแล้ว จะเดินทางไปด่านนอก 3-4คน ในวันที่ 18/4 /2020 ต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ


ตอบ ถ้าลงทะเบียนได้แล้ว มีใบรับรองแพทย์แล้ว และจะเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก 4-5 คน ให้ไปขออนุญาตสถานีตำรวจใกล้บ้านก่อนออกเดินทางครับ

9. ใบลงทะเบียนคราวที่แล้วยังใช้ได้ไหมคะ


ตอบ เพื่อหลีกเสี่ยงความสับสน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือให้คนไทยที่เคยได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศแล้ว แต่ยังไม่ได้เดินทางกลับเข้าไทย ลงทะเบียนรวมทั้งติดต่อขอใบรับรองแพทย์ Fit to Travel ฉบับใหม่ เนื่องจากใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ในขณะเดินทางกลับเข้าประเทศไทย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co