พระราชสำนัก 15 เมษายน 2563 | 20:47 น.

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จัดซื้อหุ่นยนต์ช่วย รพ. 73 แห่ง

เขียนโดย อีจัน
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จัดซื้อหุ่นยนต์ช่วย รพ. 73 แห่ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุมัติให้ใช้งบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” ช่วย รพ. 73 แห่ง

(15 เมษายน 2563) เพจเฟซบุ๊ก “มูลนิธิชัยพัฒนา” เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง ในต่างจังหวัด

ภาพจากอีจัน

หุ่นยนต์ทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นนวัตกรรมและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย ใช้งานง่ายและช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.30 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับมอบ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลทั้ง 73 แห่ง ต่อไป

โอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนชุดตรวจโควิด-19 เพื่อช่วยควบคุมการระบาด หรือ Test Kit จำนวน 5,000 ชุด แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการต่อไปด้วย

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”