ดีใจด้วยนะ... ผู้กักตัว Local Quarantine 75 ราย ได้กลับบ้านแล้ว

กทม. ส่งผู้กักตัว Local Quarantine 75 ราย ครบ 14 วันกลับบ้าน
ดีใจด้วยนะ... ผู้กักตัว Local Quarantine 75 ราย ได้กลับบ้านแล้ว

16 เมษายน 2563 มีรายงานว่า ผู้ถูกกักตัว Local Quarantine กทม. 75 รายแรก ปลอดเชื้อกลับบ้านได้แล้ว

ทั้งนี้ 75 ราย ที่ผ่านการกักตัวในศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร ครบ 14 วัน นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 2 ขวด และคู่มือการปฏิบัติตัวภายหลังกลับไปอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้กักตัวทุกคน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจันนายสกลธี กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มาร่วมส่งตัวผู้ที่ผ่านการกักตัวที่ศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักอนามัย สำนักงานเขตจตุจักร และหน่วยงานอื่นๆ ที่บูรณาการร่วมกัน

ภาพจากอีจัน
สำหรับผู้ถูกกักตัวกลุ่มแรกที่ครบกำหนดในวันนี้ มีจำนวน 75 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 38 ราย เพศหญิง 37 ราย ผลการตรวจสุขภาพร่างกายพบว่าทุกคนมีผลเป็นลบ negative ปลอดเชื้อ ไม่พบโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งตัวทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ และได้เน้นย้ำให้ทุกคนระมัดระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่กลับไปพักอาศัยอยู่ที่บ้าน แม้ว่าปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในประเทศไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ หากเราไม่รักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) เหมือนเดิม หรือไม่ระวังตัวในขณะที่ไปในที่สาธารณะก็อาจจะติดเชื้อได้
ภาพจากอีจัน
ส่วนผู้ถูกกักตัวในกลุ่มที่ 2 มีจำนวน 27 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 12 ราย ซึ่งได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคนเช่นกัน ซึ่งผลการตรวจพบว่าทุกคนไม่พบเชื้อ และจะครบกำหนดการกักตัว 14 วัน ในวันที่ 18 เมษายน 2563
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดหาสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม อาทิ ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังเดียวกับผู้ที่เคยติดเชื้อ และสถานที่มีความแออัด หรือไม่สามารถเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น ซึ่งในอนาคตอาจมีการทยอยมากักตัวเพิ่มเติม
ภาพจากอีจัน
"ขอให้ประชาชนมั่นใจและไว้วางใจได้ว่า กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อจำนวนผู้ที่มีความเสี่ยงรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อด้วย และขอขอบคุณผู้ถูกกักตัวทุกคนที่เข้าใจ และมีความเสียสละ ซึ่งเราทุกคนจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน" นายสกลธี กล่าว
ภาพจากอีจัน
ขณะที่หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการกักกันตัว 14 วัน เปิดใจว่า ตนเองเดินทางกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วมาเข้ารับการกักกันตัวตามมาตรการที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครกำหนด ยืนยันว่า การกักกันตัวเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ภาพจากอีจัน
สำหรับการใช้ชีวิตในระหว่างการกักตัวที่ศูนย์แห่งนี้ เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดี ไม่เกิดความเครียดใดๆ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติภายใต้ระเบียบของเจ้าหน้าที่ มีห้องพักแยกแต่ละบุคคล มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งทีวี ตู้เย็น กาน้ำร้อน อาหารครบ 3 มื้อ อร่อยรับประทานได้ และมีการสอบถามอาการทางโทรศัพท์ทุกวัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ส่วนการแยกทิ้งขยะปนเปื้อนก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บที่หน้าห้องทุกวัน นอกจากนี้เมื่อครบกำหนดได้กลับบ้านยังมีความมั่นใจว่าปลอดภัยเพราะมีการออกหนังสือรับรองให้ด้วย ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและ กทม. ที่ดำเนินมาตรการนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co