ข่าวอีจัน 2 พฤษภาคม 2563 | 11:00 น.

ผู้ว่าฯเมืองคอน ออกหนังสือด่วน เตรียมรับประชาชนกลับจากภูเก็ต 3,937 ราย

เขียนโดย อีจัน
ผู้ว่าฯเมืองคอน ออกหนังสือด่วน เตรียมรับประชาชนกลับจากภูเก็ต 3,937 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหนังสือด่วน ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ให้เตรียมความพร้อม คัดกรอง เฝ้าระวัง หลังประชาชนกำลังกลับจากภูเก็ต จำนวน 3,937 ราย แคปชั่น

ภาพจากอีจัน

ประกาศด่วนจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ระบุข้อความว่า
1.ตามวิทยุในราชการกรมการปากครอง ด่วนที่สุด ลงวันที่ 1 พ.ค.63 ให้ไดแจ้งให้นายอำเภอเตรียมความพร้อมในการดำเนินการค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวัง กรณีประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับภูมิลำเนานั้น
2.จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งข้อมูลรายชื่อประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจะเดินทางกลับภูมิลำเนา จำนวน 3,937 ราย เพื่อให้การแก้ไขแลควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านประสาน สาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันค้นหา คัดกรอง บุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ให้พักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่ผู้นั้นเดินทางเข้าพื้นที่ โดยให้ถือปฏิบัติตาม หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงานที่กำหนดทุกวัน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.63 โดยขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อได้จากกลุ่มไลน์ “รายงานภารกิจ COVID-19 จว.นศ.”
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมข่าว โควิด วันนี้ 15 มกราคม 2564
รวมข่าว โควิด วันนี้ 15 มกราคม 2564
กรมศิลปากร ตรวจสอบ หินเสมาโบราณ ยุคทวารวดี ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
กรมศิลปากร ตรวจสอบ หินเสมาโบราณ ยุคทวารวดี ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
จับ ตำรวจ จันทบุรี ฝ่า พรก. ฉุกเฉิน เล่นพนัน
จับ ตำรวจ จันทบุรี ฝ่า พรก. ฉุกเฉิน เล่นพนัน