พม.ยืนยัน เงินเยียวยาคนพิการ 1 พันบาท ไม่ต้องลงทะเบียน

ได้ทุกคนไม่ต้องยื่นเรื่องใหม่! พม.ยืนยันเงินเยียวยาคนพิการ 1 พันบาท จะเข้าบัญชี-จ่ายเงินสด วิธีเดียวกับการเเจกเบี้ยทุกเดือน ไม่ต้องยื่นเรื่องเเละลงทะเบียนใหม่
พม.ยืนยัน เงินเยียวยาคนพิการ 1 พันบาท ไม่ต้องลงทะเบียน

จากกรณี ครม. มีมติเห็นชอบ จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการคนละ 1,000 บาท จำนวนกว่า 2 ล้านคน ให้สำหรับผู้ถือบัตรคนพิการ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอต่อ ครม. โดยการจ่ายเงินเยียวยานี้จะเป็นการจ่ายครั้งเดียว และใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อีกทั้งยังมีข่าวดีเกี่ยวกับผู้พิการ โดยรัฐบาลเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้ผู้ถือบัตรผู้พิการที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 120,000 คน จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63

ภาพจากอีจัน

ล่าสุดวานนี้ (4 พ.ค.2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยัน กระทรวงไม่มีการส่งข้อความแจ้งทางไลน์เพื่อให้ผู้พิการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือโดยให้นำเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พ.ม.จ.) เงินเยียวยาจำนวน 1,000 บาท ที่จะมอบให้กับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจำนวน 2 ล้านคนทั่วประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว โดยกระทรวง พม. จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้พิการ ผ่านการโอนเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด โดยใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ หรือยื่นเรื่องที่ พ.ม.จ. แต่อย่างใด

ขณะนี้กระทรวง พม. กำลังเร่งทำเรื่องจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้พิการอย่างเร่งด่วน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co