AD

ทส. ชวนปลูกต้นไม้วันต้นไม้ชาติ (6 พ.ค. 63) หวังฟื้นฟูป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนปลูกต้นไม้วันต้นไม้ชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สู่ 100 ล้านต้น
ทส. ชวนปลูกต้นไม้วันต้นไม้ชาติ (6 พ.ค. 63) หวังฟื้นฟูป่า
AD

6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ภาพจากอีจัน
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีรกรมป่าไม้ กล่าวภายหลังจากที่ได้ปลูกต้นตะเคียนทอง ภายในบริเวณกรมป่าไม้ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ว่า ในปี 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมกล้าไม้จำนวนกว่า 152 ล้านกล้า โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ได้เตรียมกล้าไม้ไว้ จำนวน 127 ล้านกล้า เพื่อเตรียมไว้ให้ประชาชนมาขอรับกล้าไม้เพื่อนำกลับไปปลูกตามที่อยู่อาศัยของตนเอง ศาสนสถาน โรงเรียน ที่สาธารณตามความเหมาะสม และเพื่อใช้ในการปลูกตามโครงการสำคัญต่าง ๆ และปลูกฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ต้องเร่งฟื้นฟูป่าอย่างเร่งด่วน
ภาพจากอีจัน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได้เตรียมวางแผนสำหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยสนับสนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 802 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายของกรมป่าไม้ 622 เครือข่าย และเครือข่ายกรมของอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 180 เครือข่าย ร่วมฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ และเตรียมกล้าไม้ในการใช้ปลูกฟื้นฟูจำนวน 66 ล้านกล้า โดยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบต้นตะเคียนทอง ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้
และเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการนำต้นไม้ไปปลูกและขยายผลการฟื้นฟูป่าทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ
ด้าน นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศที่สนใจต้องการขอรับกล้าไม้พันธุ์ดีของกรมป่าไม้ สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยเพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของท่านเองทั่วประเทศ
หรือสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดสถานที่รับกล้าไม้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-561 4292 ต่อ 5053 ส่วนเพาะชำกล้าไม้ และสายด่วน 1310 กด 3
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ว กรมป่าไม้ก็ขอเชิญชวนร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th โดยในขณะนี้มีประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์กรมป่าไม้ ไปแล้วจำนวนกว่า 13.7 ล้านต้น
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายในปี 2565
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co