ทรัพยากร-สิ่งเเวดล้อม 8 พฤษภาคม 2563 | 18:42 น.

เร่งเยียวยาเกษตรกร โดนพิษโควิด-19 ด้าน รมว.เกษตรฯ ย้ำชัด #เราจะไม่ทิ้งกัน

เขียนโดย อีจัน
เร่งเยียวยาเกษตรกร โดนพิษโควิด-19 ด้าน รมว.เกษตรฯ ย้ำชัด #เราจะไม่ทิ้งกัน

รมว.เกษตรฯ เผย เร่งจัดทำทะเบียนเกษตรกร เยียวยาโควิด-19 พร้อมเปิดมาตรการคู่ขนานเพิ่มรายได้

ล่าสุด (8 พ.ค. 63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า การเยียวยาเกตรกร อยู่ในวงเงิน 150,000 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 10 ล้านราย โดยประกอบด้วย 2 กลุ่มดังนี้

1.เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก จำนวนไม่เกิน 8.33 ล้านราย จ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.
2.เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน ซึ่งจะหมดเขต วันที่ 15 พ.ค. 63 จำนวนไม่เกิน 1.67 ล้านราย

ภาพจากอีจัน


นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยและกำชับให้ดูแลพี่น้องเกษตรกร โดยย้ำชัด “เราจะไม่ทิ้งกัน” พร้อมเร่งจัดทำทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมแล้วเสร็จตามกำหนด

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีมาตรการต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร นอกเหนือจากมาตรการเยียวยาในช่วงโควิด-19 ด้วย โดยในส่วนของกรมประมง จะมีการแจกจ่ายปลานิลแปลงเพศ ประมาณ 44,000 ราย รายละ 800 ตัว พร้อมอาหารปลาจำนวน 120 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร รวมถึงมีการปล่อยกุ้งก้ามกร้าม ตามแหล่งน้ำสาธารณะ 1,436 แห่ง 129 อำเภอ แห่งละ 200,000 ตัว และให้มีการตั้งคณะกรรมการมาดูแลแหล่งน้ำชุมชน เพื่อให้เป็นระบบในการบริหารจัดการแหล่งน้ำร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรและคนในชุมชนมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน และเมื่อเหลือแล้วถึงเอาไปขาย

ภาพจากอีจัน


ในส่วนของกรมปศุสัตว์ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการมอบเป็ดไข่ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ประมาณ 77,000 ครอบครัว เพื่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

“ในกรณีของชาวไร่ มีการสนับสนุนงบประมาณในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วเขียว ข้าวโพด มีการจัดสรรให้ 12,000 ครอบครัว เกือบ 100,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนหลายหมื่นตัน โดยให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ผลิตและจัดสรรให้กับเกษตรกร ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เม็ดเงินกลับคืนไปสู่เกษตรกร” นายอลงกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ดี การขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากเดิมที่มีการตรวจสอบเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับ 3 กรม ได้แก่

1.กรมส่งเสริมการเกษตร
2.กรมประมง
3.กรมปศุสัตว์

ภาพจากอีจัน

ปัจจุบันจะมีการเพิ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมหม่อนไหมด้วย นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตเหน็บเเรง ถาม ฌอน บูรณะหิรัญ ยังจำได้ไหม ต้นไม้ที่เคยปลูก?
ชาวเน็ตเหน็บเเรง ถาม ฌอน บูรณะหิรัญ ยังจำได้ไหม ต้นไม้ที่เคยปลูก?
ทะเลสาบยัมดรก สวรรค์บนดิน อัญมณีสีคราม แห่ง ทิเบต
ทะเลสาบยัมดรก สวรรค์บนดิน อัญมณีสีคราม แห่ง ทิเบต
แม่ฮ่องสอน รณรงค์การแก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า ตั้งเป้าลด 50%
แม่ฮ่องสอน รณรงค์การแก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า ตั้งเป้าลด 50%