โคราชน่าเป็นห่วง! ไข้เลือดออกระบาดหนักมาก ป่วยแล้ว 906 ราย

โคราชน่าเป็นห่วง! ไข้เลือดออกระบาดหนักมาก ป่วยแล้ว 906 ราย

ซ้ำเติมโควิด-19 โคราชพบป่วยไข้เลือกออกแล้ว 906 ราย สาธารณสุขเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายควบคุมป้องกันโรค

โควิด-19 เพิ่งซาได้ไม่นาน ไข้เลือดออกก็ระบาดซ้ำเติมชาวโคราช...
(17 พ.ค.63) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยว่า จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ม.ค.63-17 พ.ค.63 จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 906 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ภาพจากอีจัน
อำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อำเภอโนนไทย รองลงมา คือ อำเภอโนนสูง และอำเภอโชคชัย กลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุด เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้มีมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาดซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อย่างเช่นที่ วัดหนองไผ่ล้อมหนองนาโคก ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ได้นำประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม รวมมวลชน Big Cleaning Day เก็บกวาดทั้งอำเภอเพื่อเธอปลอดภัยจากไข้เลือดออก เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดขยะ และภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co