กระทรวง พม. จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ่ายดอกเบี้ยตั๋วจำนำได้แล้ว 24 ชม.

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ร่วมมือกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับจ่ายค่าดอกเบี้ยตั๋วจำนำ 24 ชม. เริ่ม 15 ก.ค.63 นี้
กระทรวง พม. จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ่ายดอกเบี้ยตั๋วจำนำได้แล้ว 24 ชม.

ต่อไปนี้จะจ่ายดอกเบี้ยของโรงรับจำนำ ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้วนะ

ภาพจากอีจัน
(28 พ.ค.63) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรับชำระเงินส่งดอกเบี้ยตั๋วรับจำนำ ระหว่างสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินค่าดอกเบี้ยตั๋วรับจำนำจากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 15 ก.ค.63 เป็นต้นไป
ภาพจากอีจัน
นายปรเมธี เผยว่า สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ สธค.ในฐานะโรงรับจำนำของรัฐที่ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงิน เป็นการลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบและความเหลื่อมล้ำในสังคม เฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนทั่วประเทศในวงกว้าง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กระทรวง พม. โดย สธค. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อพัฒนาระบบการทำธุรกรรมแบบออนไลน์สำหรับลูกค้าที่มีตั๋วรับจำนำหรือบัตรประชาชน โดยนำมาชำระเงินค่าดอกเบี้ยตั๋วรับจำนำได้ที่จุดบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง และเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันตนเองจากเชื้อโรคโควิด-19 อีกด้วย
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ สธค. ได้ขยายเวลาโครงการ "สธค. โรงรับจำนำของรัฐสู้ภัยโควิด-19" สำหรับผู้มาใช้บริการจำนำใหม่ วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน จำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อตั๋ว 1 ใบต่อ 1 รอบการจำนำเท่านั้น ซึ่งจากเดิมถึงวันที่ 31 พ.ค.63 จะขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.63 และในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ใกล้จะถึงนี้ ทาง สธค. จัดโปรโมชั่น Back to School ลดดอกเบี้ย 20% สำหรับประชาชนทั่วไป และนิสิตนักศึกษาที่มาใช้บริการจำนำ วงเงินมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค.63
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co