พระราชสำนัก 29 พฤษภาคม 2563 | 15:37 น.

3 มิ.ย. หยุดราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เขียนโดย อีจัน
3 มิ.ย. หยุดราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน ของทุกปี เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ให้เป็นวันหยุดราชการ ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยจะให้มีผลบังคับใช้ปีนี้


ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับสนองพระบรมราชโองการ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี โดยให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามที่เคยถือปฏิบัติมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระ
ในหลวง เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระ
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงฟื้นพระองค์ดี หลังการผ่าตัด
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงฟื้นพระองค์ดี หลังการผ่าตัด
สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด