ข่าวทั่วไป 24 มิถุนายน 2563 | 13:41 น.

สุดยอด!!! สสส. จับมือ ศบช. ผนึกกำลังเปิดโครงการ “รวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่” ลดเสี่ยงติดโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
สุดยอด!!! สสส. จับมือ ศบช. ผนึกกำลังเปิดโครงการ “รวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่” ลดเสี่ยงติดโควิด-19

สสส. จับมือ ศบช. ผนึกกำลังกับ 2 หน่วยงานรัฐฯ ภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ “รวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่” ชวน อสม. เคาะประตูบ้านหาคนอยากเลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงติดโควิด-19 ดูแล-ให้คำปรึกษาจนเลิกสำเร็จ

“อยากเลิกบุหรี่” เชื่อว่าหลายคนที่ติดบุหรี่หนัก ๆ แล้วคิดอยากจะเลิกสูบ ต่างหาวิธีการเลิกสูบด้วยวิธีต่าง ๆ แต่ก็เห็นมีอยู่บ่อยครั้งที่เลิกไปแค่ 2-3 วัน ก็กลับมาสูบใหม่ หรือบางคนอาจจะสูบวันเว้นวันค่อย ๆ ลดจำนวนการสูบ แต่พอเจอสิ่งเร้า หรือ มีอาการเครียดก็กลับมาสูบใหม่อีกครั้ง เรียกได้ว่า “ตัดไม่ขาด” เมื่อปัญหาการเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคน ฉะนั้นที่ปรึกษา คนดูแล และควบคุมอาจเป็นตัวช่วยที่ดีในการเลิกสูบอย่างจริงจัง 

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ล่าสุดวันนี้ (24 มิ.ย. 63) ที่ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ สายเลิกบุหรี่ 1600 ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่” โดยมีเป้าหมายหลักคือค้นหา ช่วยดูแล ประคับประคอง ประชาชนที่มีความต้องการ “อยากเลิกบุหรี่” โดยจะชวนเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ชุมชนหาคนที่อยากเลิกบุหรี่ จากนั้นจะส่งเบอร์โทรศัพท์ หรือ ข้อมูลของคนที่ต้องการเลิกสูบ ให้สายเลิกสูบบุหรี่ 1600 ดูแล ประคับประคอง ให้คำปรึกษาจนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ


ภาพจากอีจัน

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด-19 จะลดลงแล้ว แต่เพื่อความไม่ประมาท และเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงมีแนวคิดให้ อสม. ทั่วประเทศลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนอย่างละเอียด พร้อมทั้ง สธ. จึงได้ร่วมกับ สายเลิกสูบบุหรี่ 1600 และ สสส. เดินหน้าโครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ เพื่อค้นหาและเชิญชวนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ในช่วงไวรัสระบาด เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงติด อาการป่วยทรุดหนัก และแพร่กระจายไวรัสก่อโรคโควิด-19 สู่สาธารณะได้


ภาพจากอีจัน

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. ทำ “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จึงได้ต่อยอดพัฒนาประเด็นการเลิกบุหรี่เชิงคุณภาพ โดยมีสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 และ สสส. เข้ามาช่วยหนุนเสริม ดูแลให้คำปรึกษาคนที่อยากเลิกบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่สำเร็จมากขึ้น อีกทั้ง การดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่ยังคงรักษาระยะห่าง (Social Distance) เนื่องจากเป็นการทำงานผ่านระบบ Application SMART อสม. และ Application U-Refer ของสายเลิกบุหรี่ 1600 และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ถือเป็นการผนึกจุดแข็ง ที่บูรณาการทั้งทรัพยากรเทคโนโลยี กำลังคน ที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงานมาต่อยอดเสริมการทำงานอีกด้วย
ภาพจากอีจัน

โดยการเปิดโครงการครั้งนี้ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ปี 2560 ว่า คนไทยเสียชีวิตเพราะบุหรี่ถึง 72,656 คน โดยผู้เสียชีวิตแต่ละคนเสียชีวิตเร็วขึ้น 18 ปี โดยเฉลี่ยต้องทุพพลภาพก่อนเสียชีวิต 3 ปี ขณะที่จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ในปี 2560 พบว่า บุหรี่เป็นสาเหตุให้คนไทยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 580,794 ครั้งต่อปี

ภาพจากอีจัน

อีกทั้ง การสูบบุหรี่ยังส่งผลเสียทางเศรษฐกิจ โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปีละ 87,250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของ GDP และคิดเป็นร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ แบ่งเป็นต้นทุนจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 77,173 ล้านบาท ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 8,891 ล้านบาท
จากข้อมูลดังกล่าว สสส. จึงมีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นเจ้าภาพหลัก โดย สสส. ได้เชื่อมโยง และขยายภาคียุทธศาสตร์ต่าง ๆ หนุนเสริม และผลักดันการออกมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยจากภัยของบุหรี่
ภาพจากอีจัน

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ สายเลิกบุหรี่ 1600 กล่าวว่า ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีความจำเป็นต้องหยุดและเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง สายเลิกบุหรี่ 1600 จึงเตรียมพร้อมทั้งจำนวนบุคลากร คู่มือ และเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้ อสม.สามารถช่วยให้ผู้สูบได้รับการบำบัดเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเลิกบุหรี่นั้นต้องเริ่มที่ใจเพราะจากประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี พบว่า “การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ โอกาสเลิกได้สำเร็จเพียง 5% แต่ถ้าเลิกกับสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่สำเร็จต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 32% เพราะนวัตกรรมบริการให้คำปรึกษา ชุดข้อความสร้างเสริมกำลังใจ องค์ความรู้ในการเลิกบุหรี่ใหม่ๆ รวมถึงระบบการส่งต่อผู้อยากเลิกบุหรี่ และการทำงานแบบ Real time ที่กลายเป็นต้นแบบให้กับสายด่วนเลิกบุรี่ในหลายประเทศ ซึ่งในเวทีวิชาการนานาชาติ ยืนยันตรงกันว่า การให้บริการเลิกบุหรี่จะประสบความสำเร็จ หากสามารถทำงานร่วมกับภาคีในระดับชุมชน
ภาพจากอีจัน

จากการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ จันเห็นถึงความหนักแน่นของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการ ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน ให้เลิกบุหรี่ให้สำเสร็จ โดยโครงการโครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ นี้ จะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดยอด!!! สสส. จับมือ ศบช. ผนึกกำลังเปิดโครงการ “รวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่” ลดเสี่ยงติดโควิด-19
สุดยอด!!! สสส. จับมือ ศบช. ผนึกกำลังเปิดโครงการ “รวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่” ลดเสี่ยงติดโควิด-19
ลุ้นยุติ! สหรัฐฯ แบน ติ๊กต็อก
ลุ้นยุติ! สหรัฐฯ แบน ติ๊กต็อก
กทม.เร่งฟื้นฟูสนามหลวง หลังการชุมนุม
กทม.เร่งฟื้นฟูสนามหลวง หลังการชุมนุม
เจอแล้ว! ร่างน้องต่อ นร.ม.2 จมน้ำสูญหายในฝายน้ำล้น
เจอแล้ว! ร่างน้องต่อ นร.ม.2 จมน้ำสูญหายในฝายน้ำล้น