ข่าวทั่วไป 29 มิถุนายน 2563 | 17:04 น.

เช็กเลย 1-4 ก.ค. 63 การรถไฟฯ เปิดเดินรถทางไกล-นำเที่ยว เพิ่ม 40 ขบวน

เขียนโดย อีจัน
เช็กเลย 1-4 ก.ค. 63 การรถไฟฯ เปิดเดินรถทางไกล-นำเที่ยว เพิ่ม 40 ขบวน

การรถไฟฯ ประกาศ 1-4 ก.ค. 63 นี้ เปิดเดินรถทางไกล-นำเที่ยว เพิ่ม 40 ขบวน ชี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

การรถไฟฯ เปิดเดินขบวนทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม จำนวน 40 ขบวน ภายหลัง ศบค. ไฟเขียวผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 เริ่มเปิดให้บริการ 1 กรกฎาคมนี้

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศ” เผย การรถไฟแห่งประเทศเปิดให้บริการขบวนรถทางไกล ขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด เพิ่มจำนวน 40 ขบวน หลังมีการยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และยกเลิกขบวนรถโดยสารพิเศษที่ให้บริการชั่วคราว

ภาพจากอีจัน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่ ศบค. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว และการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกลเพิ่มเติม จำนวน 40 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทางระยะที่ 4 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ มีดังนี้
1. ขบวนรถโดยสารทางไกล จำนวน 34 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้
1.1 สายเหนือ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 6 ขบวน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 4 ขบวน
1.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 9 ขบวน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 5 ขบวน
1.3 สายใต้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 7 ขบวน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 3 ขบวน
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

2. ขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จำนวน 6 ขบวน (ไป-กลับ)
2.1 ขบวนรถนำเที่ยว 909/910 กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ
2.2 ขบวนรถนำเที่ยว 911/912 กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ
2.3 ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ

นอกจากนี้ ได้ประกาศยกเลิกขบวนรถโดยสารพิเศษที่ได้ขยายระยะเวลาให้บริการผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 30 วัน โดยจะประกาศยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2563 จำนวน 4 ขบวน (ไป-กลับ) ประกอบด้วย
1. ขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9071 (กรุงเทพ–อุบลราชธานี) ขบวนรถโดยสารพิเศษ 9075 (กรุงเทพ–หนองคาย) ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1–16 กรกฎาคม 2563
2. ขบวนรถโดยสารพิเศษ 9072 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) ขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9076 (หนองคาย-กรุงเทพ) ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ยังคงให้ความสำคัญในด้านมาตรการป้องโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือยาง และ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ อีกทั้งการตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน /นั่ง ให้ชัดเจน

ภาพจากอีจันข่าวที่เกี่ยวข้อง

การรถไฟประกาศงดเดิน รถไฟ 22 ขบวนชั่วคราว
การรถไฟประกาศงดเดิน รถไฟ 22 ขบวนชั่วคราว
วงจรปิดเผยชายชาวนราธิวาสไอใส่คนอื่น ก่อนขึ้นรถไฟและเสียชีวิต
วงจรปิดเผยชายชาวนราธิวาสไอใส่คนอื่น ก่อนขึ้นรถไฟและเสียชีวิต
ใครต้องเดินทางด้วยรถไฟ เช็ค 42 ขบวนที่ยังให้บริการ ด่วน!
ใครต้องเดินทางด้วยรถไฟ เช็ค 42 ขบวนที่ยังให้บริการ ด่วน!
การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินรถทางไกล และขบวนชานเมือง 11 มิถุนายน นี้
การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินรถทางไกล และขบวนชานเมือง 11 มิถุนายน นี้
เช็กเลย 1-4 ก.ค. 63 การรถไฟฯ เปิดเดินรถทางไกล-นำเที่ยว เพิ่ม 40 ขบวน
เช็กเลย 1-4 ก.ค. 63 การรถไฟฯ เปิดเดินรถทางไกล-นำเที่ยว เพิ่ม 40 ขบวน