มท.ชี้แจง สื่อออนไลน์พาดหัวคลาดเคลื่อน แท้จริง เป็นการเฝ้าระวังรับมือโควิด-19

มหาดไทยแจงกรณีสื่อออนไลน์พาดหัว "10 จังหวัด ประเทศไทยเตรียมรับมือ โควิด-19รอบสอง" คลาดเคลื่อน
มท.ชี้แจง สื่อออนไลน์พาดหัวคลาดเคลื่อน แท้จริง เป็นการเฝ้าระวังรับมือโควิด-19

ทำเอาหลายคนแตกตื่น หลังจากที่มีกระแสออกมาว่ากระทรวงมหาดไทยเตือน 10 จังหวัดติดชายแดนในประเทศไทย กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี เตรียมรับมือโควิด-19 รอบสอง นั้น

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาชี้แจง กรณีสื่อออนไลน์พาดหัว "10 จังหวัด ประเทศไทยเตรียมรับมือ โควิด-19รอบสอง" คลาดเคลื่อน

ภาพจากอีจัน


กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนและอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยข้อความในหนังสือสั่งการดังกล่าว เป็นการแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ว่าในขณะนี้ประเทศเมียนมาร์อยู่ระหว่างการระบาดโควิด-19 รอบ 2 จึงให้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและการป้องกันการเดินทางเข้าออกบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มิใช่การระบาดรอบสองในประเทศไทยแต่อย่างใด

ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co