เปิดขั้นตอนการตรวจสอบและใช้สิทธิ กรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา

ได้รับสิทธิพิเศษ หาก รพ. – คลินิก ลงทะเบียนบัตรทองโดนยกเลิกสัญญา เปิดขั้นตอนตรวจสอบและใช้สิทธิ
เปิดขั้นตอนการตรวจสอบและใช้สิทธิ กรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา

จากกรณี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แถลงยกเลิก ให้บริการบัตรทอง คลินิก และโรงพยาบาล ที่ทำผิดสัญญาและมีการสวมสิทธิ์ประชาชน ทั้งหมด 190 แห่ง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจันอีจัน นำขั้นตอนการตรวจสอบและใช้สิทธิกรณีหน่วยบริการ บัตรทอง ที่คุณเลือกถูกยกเลิกสัญญา
1. ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยบริการที่ออกจากโครงการได้จาก www.nhso.go.th
2. สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ารับบริการที่ คลินิก ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐและเอกชนใกล้บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพได้ก่อน
3. ผู้ที่อยู่ระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาล ที่ถูกยกเลิกสัญญา ท่านสามารถใช้สิทธิรักษาต่อเนื่องได้ จนกว่าแพทย์จะอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน
4. ผู้ป่วยที่มีหนังสือส่งตัวที่ออกให้จากหน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญา ท่านสามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ได้รับการส่งต่อได้เลย
5. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ HIV ฯ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ให้นำซองยาเดิมไปให้หน่วยบริการแห่งใหม่ เพื่อการรักษาต่อเนื่อง ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และ รพ.รัฐใน กทม. สามารถสืบค้นประวัติการรักษาได้โดยผู้ป่วยต้องยืนยันตนเองผ่านบัตรประจำตัวประชาชน
6. สามารถขอประวัติการรักษาเดิมจากหน่วยที่ถูกยกเลิกสัญญาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากถูกเรียกเก็บให้แจ้งไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) โทร 1426
7. เอกสารประกอบการใช้สิทธิคือ บัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร โดยแจ้งกับหน่วยบริการที่รับรักษาว่า เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา
8. สำหรับหน่วยบริการที่ให้บริการกับประชาชนกลุ่มดังกล่าว สามารถเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขมาที่ สปสช. เป็นกรณีสิทธิว่าง

ภาพจากอีจัน


ซึ่ง ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญา ขณะนี้ยังไม่ต้องลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลใหม่
โดย สปสช. จะจัดให้ท่านได้รับสิทธิพิเศษ สามารถรับบริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับ สปสช. ได้ทุกแห่ง จนกว่า สปสช.จะประกาศให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co