เขาช้างเผือก เปิดการท่องเที่ยวแล้ว สาย เดินป่า ขึ้นเขา ห้ามพลาด!

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ประกาศเปิดการท่องเที่ยว เดินป่า เขาช้างเผือก รับ 60 คน/วัน สาย เดินป่า ขึ้นเขา ห้ามพลาด!
เขาช้างเผือก เปิดการท่องเที่ยวแล้ว สาย เดินป่า ขึ้นเขา ห้ามพลาด!

สาย เดินป่า ขึ้นเขา ฟังทางนี้!!! “ เขาช้างเผือก ” เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว

ภาพจากอีจัน
นายเจริญ ใจชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้ประกาศเปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กำหนดตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564 โดยเริ่มเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และนักท่องเที่ยวที่ขึ้นเขาช้างเผือกต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
ภาพจากอีจัน
สำหรับกิจกรรมการ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญและโดดเด่นหลายแห่ง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว เขาช้างเผือก ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจ และประสงค์ที่จะเข้าศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ด้วยการ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติระยะไกลเพื่อพิชิตยอด เขาช้างเผือก ที่ระดับความสูง 1,249 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) ซึ่งขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วง ฤดูหนาว ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ปรากฏว่ามีความพร้อมเพื่อการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชน ได้เข้าสัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
ภาพจากอีจัน
กิจกรรมการ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาช้างเผือก มีกำหนดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เป็นลูกหาบแบกสัมภาระ และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นผู้ดูแลความปลอดภัย และสื่อความหมายธรรมชาติ
ภาพจากอีจัน
ข้อกำหนดสำหรับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก
- นักท่องเที่ยวเข้าศึกษาธรรมชาติจำกัดจำนวนไม่เกิน 60 คนต่อวัน
- เปิดการรับจองช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-510-979 และหมายเลข 098-252-0359 เท่านั้น โดยเปิดจองทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16:.30 น. และจองได้ครั้งละไม่เกิน 5 คน
- กำหนดการจองได้ล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน
- นักท่องเที่ยวที่จองวันขึ้นเขาได้ ต้องแจ้งชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชนของทุกคนโดยทันที พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน เป็นสำเนาบัตรประชาชนของทุกคนภายใน 1 วัน ช่องทาง อีเมลล์ : Thongphaphumoffice@gmail.com
- ในวันกำหนด เดินป่า ขึ้น เขาช้างเผือก ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนพร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 08.00 น.
- นักท่องเที่ยวทุกคนต้องพร้อมกันที่บ้านอีต่อง (ป้ายเขาช้างเผือก) ไม่เกินเวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เดินป่า ต่อไป
- เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อัตราส่วน 1 / 12 คน
ภาพจากอีจัน
อัตราค่าบริการต่างๆในการเข้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ค่าบริการสำหรับชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาทต่อคน เด็ก 20 บาทต่อคน
ค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาทต่อคน เด็ก 100 บาทต่อคน
ค่าบริการสำหรับยานพาหนะ รถยนต์ 30 บาทต่อคัน รถจักรยานยนต์ 20 บาทต่อคัน
ค่าบริการสำหรับพื้นที่กลางเต็นท์ 30 บาทต่อคน ต่อคืน
* ค่าบริการลูกหาบติดต่อได้ที่หัวหน้าลูกค้า
* ค่าบริการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดูแลรักษาความปลอดภัย ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ภาพจากอีจัน
ข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว
1.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
2. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
3. ผู้มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
4. ลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ในวันกำหนดขึ้นเขาช้างเผือกเท่านั้น
5. ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท สัตว์เลี้ยงทุกชนิด และพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
6. จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และสัมภาระเท่าที่จำเป็นและเพียงพอเท่านั้น พร้อมตรวจสอบสัมภาระและทรัพย์สิน ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าบริการนำขึ้นเขาช้างเผือก
7. การแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมสำหรับการเดินป่า จัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกันแดด การขีดข่วน และการดึงโหนเชือกสลิง
8. ใช้เส้นทางเดินเป็นกลุ่ม ตามเส้นทางเดินที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกำหนดไว้เท่านั้น
9. ไม่กระทำด้วยประการใดใดอันเป็นการทำลายธรรมชาติ เช่น เก็บพันธุ์ไม้ หรือขีดเขียนข้อความตามต้นไม้ โขดหิน เป็นต้น
10. ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ตามเส้นทางเดินและที่พักค้างแรม
11. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
12. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
13. หากมีหรือพบเหตุการณ์ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโดยทันที
14. ปฏิบัติตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co