ข่าวทั่วไป 27 พฤศจิกายน 2563 | 15:37 น.

จุรินทร์ นำทีมพาณิชย์ จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร จ. แพร่

เขียนโดย อีจัน
จุรินทร์ นำทีมพาณิชย์ จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร จ. แพร่

เงินประกันรายได้เกษตรกรเริ่มเข้าบัญชีเเล้ว! จุรินทร์ นำทีมพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.แพร่ จ่ายส่วนต่างข้าว-ข้าวโพดให้เกษตรกรทั่วประเทศ กว่า 600 ล้านบาท!

เกษตรกรที่ลงทะเบียนโครงการประกันรายได้พืชผลการเกษตรโปรดทราบ! เงินส่วนต่างเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีเเล้วนะ

ภาพจากอีจัน

วันนี้ 27 พ.ย. 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมกระทรวงพาณิชย์ติดตามโครงการประกันรายได้ผลผลิตทางการเกษตร พร้อมจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี2 ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 632.55 ล้านบาท
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่


ภาพจากอีจัน

พร้อมกันนี้ยังมอบ มอบแคชเชียร์เช็คจํานวน 4 รายและโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร จํานวน 10 ราย ซึ่งเป็นโครงการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อลดหนี้ของเกษตรกรกับนายทุน เเละให้ทางกองทุนอุ้มหนี้เเทน ส่วนโฉนดที่ทำกินนั้น ทางกองทุนได้ไปไถ่ถอนจากนายทุนมาคืนให้กับเกษตรกรทั้ง 10 คน เเละคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือแบบเดียวกันร่วม 3,000 ราย


ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

นายจุรินทร์ เผยว่า โครงการประกันรายได้เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้าว,มันสำปะหลัง,ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดและยางพารา นโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบายของรัฐบาลได้ดำเนินการมาแล้ว 1 ปีเต็มปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 2

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ซึ่งโครงการนี้ไม่ใช่การประกันราคา ไม่ได้ช่วยเรื่องราคารับซื้อ เพราะราคาผลผลิตทางการเกษตรต้องเป็นไปตามตลาดโลกอยู่เเล้ว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่บังคับทิศทางยาก โครงการประกันรายได้ จะเป็นโครงการที่รัฐบาลปล่อยให้ มีการซื้อ-ขายข้าวตามราคาตลาดผ่านกลไกราคา โดยที่รัฐบาลได้ทำสัญญาประกันราคาขั้นต่ำกับชาวนาไว้ก่อนหน้าแล้ว หาก
ราคาขายจริงต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลประกันไว้ก็สามารถขอรับเงินส่วนต่างได้ ไม่ได้แทรกแซงกลไกราคา แต่ประกันความเสี่ยงให้ชาวนาแทน เช่นราคาประกันรายได้อยู่ที่ 8.50 บาท เเต่ราคาตลาดรับซื้อที่ 8.00 บาท เกษตรกรก็จะได้รับส่วนต่าง 0.50 บาท เข้าบัญชี ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ หรือเเต่ละชนิดที่ทางโครงการกำหนด

ขณะเดียวกันยังสาธิตการถอนเงินส่วนต่างจากบัญชีเกษตรกร ที่บูธ ธ.ก.ส. เพื่อยืนยันว่า เกษตรกรลงทะเบียนเเละทำตามจั้นตอนจะได้เงินจริงๆ เดือดร้อนจริง เยียวยาจริง!


ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

สำหรับปีนี้ ข้าวเริ่มจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563 จะจ่ายทุกสัปดาห์และเริ่มจ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวตามเวลาเก็บเกี่ยวที่ไปแจ้ง

สำหรับข้าวโพดประกันรายได้กิโลกรัมละ 8.50 บาทที่ความชื้น 14.5% งวดแรกจ่ายวันที่ 20 พ.ย. 2563 งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน

ส่วนยางพารานั้นยางแผ่นชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางข้นกิโลกรัมละ 57 บาทและยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท ด้านมันสำปะหลัง ประกันกิโลกรัมละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจะจ่ายวันที่ 1 ธ.ค. 2563

ส่วนด้านปาล์มน้ำมัน ประกันกิโลกรัมละ 4 บาท แต่ขณะนี้ราคาตลาดสูงกิโลกรัมละ 6-7 บาท จากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยเหลือทำให้ปาล์มราคาดีขึ้น


ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

นายจุรินทร์ ยังบอกอีกว่า สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 ในรัฐบาลชวน 2 (ชวน หลีกภัย) เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร ซึ่งวันนี้ตนได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งานคือช่วยเหลือเกษตรกร อย่างไรก็ตามเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ใช้บุคคลค้ำประกันนั้นก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เนื่องจากติดข้อกฎหมาย


ภาพจากอีจัน

" วันนี้ผมเข้ามาแก้กฎหมายจบแล้วนะครับ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ต่อไปนี้กองทุนฟื้นฟูสามารถแก้ปัญหาหนี้ให้เกษตรกรที่ใช้บุคคลค้ำประกันและเป็นหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายย่อยทั้งประเทศกว่า 400,000 ราย ตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือได้ถึง 165,000 รายแล้ว โดยเกษตรกรที่กำลังจะถูกดำเนินคดีเพราะไปเป็นหนี้สถาบันการเงินหรือหนี้นายทุนโอนหนี้มาเป็นของกองทุนฟื้นแทน ทางกองทุนฟื้นฟูก็จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีจนกว่าจะผ่อนชำระหมดและไม่ยึดที่ดินมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูแล้วผ่อนชำระกองทุนฟื้นฟูด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 1% เมื่อผ่อนหมดแล้วกองทุนฟื้นฟูจะคืนโฉนดให้ และวันนี้มามอบโฉนดคืนให้ทั้งหมด 10 ราย นี่เฉพาะจังหวัดแพร่นะครับแต่ที่มาช่วยจัดการเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด 242 ราย และจะซื้อหนี้อีก 2,582 ราย รวมแล้วมาช่วยจัดการปัญหาหนี้และให้ผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูทั้งหมดเกือบ 3,000 ราย "


ภาพจากอีจัน

ขณะที่มีการพูดคุยกับชาวเกษตรกร จ.เเพร่ หลายคนยังเเคลงใจเรื่องเงินที่เข้าล่าช้า ซึ่งทางรองนายกฯ บอกว่า เงินจะทยอยเข้าบัญชีจะจ่ายทุกสัปดาห์และเริ่มจ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวตามเวลาเก็บเกี่ยวที่ไปแจ้ง
เเละจะเข้าเมื่อเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเเล้วเท่านั้น


ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ส่วนเกษตรกรคนไหนที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้สอบถามทางธนาคารเเละทางผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่นั้นๆ ทำให้ทางเกษตรกรก็เข้าใจมากขึ้น เเละขอบคุณรองนายกฯ พร้อมเก็บภาพประทับใจ ระหว่างทีมพานิชย์กับความน่ารักเเละความเป็นกันเองของคนเเพร่


ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

เกษตรกรที่ยังรอเงอนเข้าบัญชี รออีกอึดใจเดียวนะคะ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุรินทร์ นำทีมพาณิชย์ จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร จ. แพร่
จุรินทร์ นำทีมพาณิชย์ จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร จ. แพร่
แหล่งข่าวให้ข้อมูล เคนมผง ระบาดยันเด็กวัย 10 ขวบ
แหล่งข่าวให้ข้อมูล เคนมผง ระบาดยันเด็กวัย 10 ขวบ
โรงรับจำนำ กทม. ขยายเวลาตั๋วรับจำนำ บรรเทาพิษ โควิด
โรงรับจำนำ กทม. ขยายเวลาตั๋วรับจำนำ บรรเทาพิษ โควิด
ชื่นชม ผอ.สาวอายุน้อยที่สุด ใช้ประสบการณ์ 8 ปี สู่ตำเเหน่ง ผอ.ในวัย 27 !
ชื่นชม ผอ.สาวอายุน้อยที่สุด ใช้ประสบการณ์ 8 ปี สู่ตำเเหน่ง ผอ.ในวัย 27 !