กทม. ลุยย้าย ซากรถยนต์ ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 800 คัน

กทม. ลุยย้าย ซากรถยนต์ ที่กีดขวางทางจราจร กว่า 800 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
กทม. ลุยย้าย ซากรถยนต์ ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 800 คัน

(15 ม.ค. 64) กทม. ลงพื้นที่ ยกย้ายซากรถยนต์ ในพื้นที่เขตบางเขน แก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

สำนักเทศกิจ ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ภาพจากอีจัน
จากการสำรวจ ซากรถยนต์ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบซากรถจำนวน 850 คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 765 คัน กรุงเทพมหานครดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 64 คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 701 คัน คงเหลือซากรถทั้งสิ้น จำนวน 85 คัน
ภาพจากอีจัน
ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของ ซากรถยนต์ ก่อนและจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ ทางกรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาซากรถยนต์ ไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ให หากมีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บ ซากรถยนต์ ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาด ซากรถยนต์
ภาพจากอีจัน
กรุงเทพมหานคร ยังขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์ได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท.
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co