ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม สั่งปิด 2 หมู่บ้าน หลังเจอผู้ป่วยรายแรก ของ จังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม สั่งปิด 2 หมู่บ้าน หลังเจอผู้ป่วยรายแรก ของ จังหวัด ไทม์ไลน์ เผย กลับมาจาก กรุงเทพ
ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม  สั่งปิด 2 หมู่บ้าน หลังเจอผู้ป่วยรายแรก ของ จังหวัด

โควิดบุกนครพนม! นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สั่งปิดพื้นที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ 8 และ หมู่ 15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กว่า 200 ครัวเรือน เพื่อวางมาตรการเข้มในการป้องกันและควบคุมโรค หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รายแรก ของ จ.นครพนม เป็นหญิง อายุ 51 ปี ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งที่บ้านหนองกุดแคนอยู่ระหว่างการตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
จากการตรวจสอบสาเหตุของการติดเชื้อเ พราะมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง เดินทางกลับมาจากกรุงเทพ ช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 63 มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ กระทั่งบุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางกลับไป กรุงเทพ และมีการตรวจผลยืนยันว่าติดเชื้อ จึงประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจหาเชื้อ และพบว่าผู้ป่วยที่เป็นรายแรก ติดเชื้อโควิดมีระยะเวลาเกิน 14 วัน แต่ไม่แสดงอาการ ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดอีก 5 คน ที่มีการตรวจหาเชื้อไม่พบ แต่ยังต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวติดตามดูอาการ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co