AD

โควิดวันนี้ ชลบุรี ไม่พบ ผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ ติดกัน 2 วันแล้ว!

ข่าว โควิดวันนี้ ชลบุรี ไม่พบ ผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ในทุกพื้นที่ของจังหวัด 2 วันติดต่อกันแล้ว
โควิดวันนี้ ชลบุรี ไม่พบ ผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ ติดกัน 2 วันแล้ว!
AD

สถานการณ์ โควิดวันนี้ ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2564 นพ.วิชัย ธนาโสภณ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ไม่พบ ผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ ในจังหวัด ชลบุรี เป็นวันที่ 2 แล้ว

ภาพจากอีจัน
แต่อาจจะยังคงมี ผู้ติดเชื้อโควิด เล็ดลอดหลงเหลืออยู่ หรืออาจจะมี ผู้ติดเชื้อ โควิด เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาได้
ซึ่งขณะนี้ ได้เร่งค้นหาเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อมารักษา กักกันไว้ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co